Komunikat Prasowy

Udostępnij

Utworzenie „AUTO ADE-RE”: Grupa Renault i Adecco Group zakładają konsorcjum mające służyć wspieraniu rozwoju kompetencji pracowników w sektorze motoryzacyjnym

Grupa Renault i Adecco Group zakładają konsorcjum „AUTO ADE-RE” mające służyć wspieraniu rozwoju kompetencji pracowników w szybko zmieniającym się sektorze motoryzacyjnym. Utworzenie tej struktury jest wyrazem wspólnej woli współpracy w zakresie szkoleń, podnoszenia kwalifikacji i ułatwiania dostępu do zawodów zapewniających zatrudnienie.

Konsorcjum na rzecz rozwoju kompetencji pracowników w sektorze motoryzacyjnym

W obliczu wyzwań związanych z transformacją ekologiczną i energetyczną, która w Europie oznacza wprowadzenie od 2035 roku zakazu sprzedaży nowych pojazdów z silnikami spalinowymi, sektor motoryzacyjny przyspiesza działania służące przejściu na produkcję samochodów elektrycznych Grupa Renault i The Adecco Group, liderzy w swoich branżach, łączą siły, aby tworzyć konkretne rozwiązania z wyprzedzeniem nadchodzących zmian, które będą wpływały na potrzeby i zakres kompetencji pracowników niezbędne do zapewnienia produkcji.


Grupa Renault i Adecco Group będą wspierać dostawców i podwykonawców w osiągnięciu tych celów poprzez działania na rzecz rozwoju nowych umiejętności i tworzenia nowych zawodów w branży motoryzacyjnej. Dlatego też głównym celem konsorcjum będzie wspieranie pracowników tej branży w zdobywaniu przyszłościowych kwalifikacji poprzez wykorzystanie całego swojego doświadczenia i know-how w zarządzaniu zasobami ludzkimi (rekrutacja, szkolenia, przekwalifikowywanie, itp.). W ramach tej wzmocnionej współpracy partnerskiej firmom z sektora motoryzacyjnego proponowane będą kompleksowe i spersonalizowane rozwiązania w zakresie rozwijania kompetencji pracowników.


Powstałe konsorcjum, zbudowane wokół firmy LHH, jednej z trzech globalnych jednostek biznesowych The Adecco Group, zajmującej się doradztwem i wsparciem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, podejmować będzie również działania prewencyjne w niektórych strefach i wśród niektórych dostawców, aby złagodzić skutki przyszłych restrukturyzacji i pomóc im w jak najlepszym dopasowaniu kwalifikacji pracowników do nowych potrzeb.


W naszej transformacji kierujemy się przede wszystkim zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, aby móc stawić czoła wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznym i rozwojem napędów elektrycznych. Po stworzeniu naszego korporacyjnego uniwersytetu – ReKnow University – służącego w szczególności szkoleniu naszych pracowników w nowych zawodach związanych z motoryzacją rozpoczynamy dziś wspólnie z Adecco Group kolejny projekt mający na celu zapewnienie wsparcia również pracownikom naszych dostawców we Francji i skupienie całego ekosystemu na motoryzacji jutra i tworzeniu związanych z nią stanowisk pracy.

Luca De Meo, dyrektor generalny Grupy Renault


Jestem bardzo dumny z utworzenia tego konsorcjum, które jest pierwszym konkretnym krokiem w kierunku silniejszej synergii między naszymi Grupami na rzecz wspólnego celu jakim jest sprawne przeprowadzenie procesu transformacji. Wspólne wykorzystanie potencjału naszych dwóch spółek zależnych, Adecco i LHH, jest niezbędne, abyśmy mogli pozostać liderami w zakresie kreowania zawodów przyszłości. Jako największy prywatny pracodawca we Francji i lider w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, nasza Grupa powinna odgrywać wiodącą rolę we wspieraniu zmian w kluczowych sektorach przemysłu, takich jak motoryzacja.

Alexandre Viros, prezes Adecco Group na Francję

Galeria

Pliki do pobrania

Pozostań w kontakcie

Śledź nas w mediach społecznościowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies