Komunikat Prasowy

Udostępnij

Pierwszy kwartał 2022 roku - polityka handlowa, która przynosi efekty dzięki głębokiej odnowie gamy samochodów

• Ogólnoświatowa sprzedaż Grupy w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła 552 000 samochodów pomimo nadal występujących zakłóceń na rynku. • Obroty Grupy w tym kwartale osiągnęły poziom 9,7 miliarda euro, co oznacza spadek o 2,7% (-0,7 % przy uwzględnieniu stałego referencyjnego kursu wymiany i zakresu konsolidacji ). • Grupa Renault kontynuuje politykę handlową przyjętą w trzecim kwartale 2020 roku, która koncentruje się na generowaniu wartości: - Dodatni efekt cenowy 5,6 punktu w pierwszym kwartale 2022 roku - utrzymanie korzystnej dynamiki. - Wzrost udziału najbardziej rentownych kanałów sprzedaży: w pięciu najważniejszych krajach Europy sprzedaż dla klientów indywidualnych stanowi 69% łącznej sprzedaży (w porównaniu z 54% w pierwszym kwartale 2021).

• Portfel zamówień Grupy w Europie osiągnął na koniec marca najwyższy poziom od 15 lat i stanowi odpowiednik 3,9 miesiąca sprzedaży.

• Efekt polityki handlowej jest wsparty przez sukces nowych produktów, które umożliwiają Grupie Renault umocnienie pozycji lidera na rynku samochodów hybrydowych i elektrycznych:

- W pierwszym kwartale przyjęto ponad 9000 zamówień miesięcznie na model Renault Arkana, w tym 60% stanowią wersje E-TECH. 60% zamówień zostało złożonych przez klientów indywidualnych.

- Renault Megane E-TECH elektryczne ma za sobą obiecujący debiut - w ciągu dwóch miesięcy klienci złożyli ponad 10 tysięcy zamówień, w tym 70% stanowią wyższe wersje wyposażenia.

- Dacia Sandero nadal jest najlepiej sprzedającym się modelem na rynku klientów indywidualnych w Europie.

- W 100% elektryczna Dacia Spring z ponad 9 000 sprzedanych w Europie samochodów i 20 500 zamówień w pierwszym kwartale tego roku jest drugim najlepiej sprzedającym się samochodem elektrycznym we Francji.

- Nowy Jogger zapowiada kolejny sukces Dacii - w ciągu czterech miesięcy zebrano 36 500 zamówień, a 70% miksu w Europie stanowią wyższe wersje wyposażenia.

- Gama E-TECH (samochody w 100% elektryczne, hybrydy ładowane i hybrydy miękkie) stanowi 36% wszystkich sprzedanych samochodów osobowych marki Renault w ostatnim kwartale, o 13 punktów więcej w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 roku.

• Grupa zwiększyła również swoją konkurencyjność dzięki programom redukcji kosztów.

• Grupa Renault podtrzymuje przewidywania finansowe przedstawione 23 marca 2022 roku.

• Podczas Capital Market Day na jesieni tego roku Grupa Renault przedstawi zaktualizowane cele finansowe i strategię, która zapewni jej miejsce wiodącego, konkurencyjnego, zaawansowanego technologicznie i odpowiedzialnego producenta.


„Podstawą strategii Grupy Renault jest generowanie wartości, co widać w naszej działalności w pierwszym kwartale tego roku. Rośnie sprzedaż w najbardziej rentownych kanałach, a proaktywna polityka handlowa, wdrożona przez Grupę w połowie 2020 roku, zaczyna przynosić owoce. Coraz bardziej widać także sukces gamy E-TECH. Portfel zamówień osiągnął rekordowy poziom. Jest coraz mocniejszy dzięki obiecującej, konkurencyjnej ofercie naszych nowych modeli.


Pomimo bardzo trudnej sytuacji na rynku, w związku z wojną w Ukrainie, kryzysem półprzewodników i inflacją, Grupa Renault kontynuuje proces poprawy kondycji firmy i przyspiesza wdrażanie strategii” – powiedział Thierry Piéton, dyrektor finansowy Grupy RenaultBoulogne-Billancourt, 22 kwietnia 2022 r.


WYNIKI HANDLOWE - NAJWAŻNIEJSZE FAKTY W PIERWSZYM KWARTALE 2022


Wobec trudności związanych z brakiem półprzewodników i wojną w Ukrainie Grupa Renault sprzedała w pierwszym kwartale 2022 roku 552 000 samochodów - o 17,1% mniej w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 roku.


Grupa kontynuuje politykę sprzedaży ukierunkowaną na generowanie wartości i wzrost sprzedaży w najbardziej rentownych kanałach. Na pięciu najważniejszych rynkach europejskich (we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii), sprzedaż dla klientów indywidualnych stanowi obecnie 69% w porównaniu z 54% w pierwszym kwartale 2021 roku.


Marka Renault umacnia dominującą pozycję na rynku samochodów zelektryfikowanych w Europie dzięki gamie E-TECH, która stanowi 36% sprzedaży samochodów osobowych wobec średniej dla rynku wynoszącej 29% (+8 punktów w porównaniu z 2021 rokiem). To o 13 punktów więcej niż w pierwszym kwartale 2021 roku. Gama hybrydowa (HEV i PHEV), obejmująca modele Renault Clio, Renault Captur, Renault Arkana i Renault Megane, odnotowała wzrost sprzedaży o 40% w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku. Te wyniki potwierdzają pozycję Renault jako wiodącego producenta na rynku samochodów elektrycznych i hybrydowych.


Odnowienie gamy Dacii okazało się sukcesem, między innymi dzięki Nowemu Sandero, które jest najlepiej sprzedającym się samochodem w segmencie klientów indywidualnych w Europie, oraz Dusterowi, który sprzedał się w liczbie 2 milionów sztuk od debiutu rynkowego. W 100% elektryczna Dacia Spring z ponad 9 000 sprzedanych w Europie samochodów w pierwszym kwartale tego roku jest drugim najlepiej sprzedającym się samochodem elektrycznym we Francji.


Sprzedaż Alpine na początku tego roku została wzmocniona przez wprowadzenie nowej gamy zbudowanej wokół kultowego modelu A110. Marka odnotowała wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale tego roku o 67%.


Portfel zamówień Grupy w Europie, który już na koniec 2021 roku osiągnął rekordowy poziom, nadal rośnie i na dzień 31 marca 2022 roku stanowił odpowiednik 3,9 miesiąca sprzedaży. W pierwszym kwartale 2022 roku przyjęto 20 500 zamówień na Nowego Springa, a Nowy Jogger zapowiada kolejny sukces Dacii. Jego portfel zamówień jest imponujący - w ciągu czterech miesięcy zebrano 36 500 zamówień, a 70% miksu w Europie stanowią wyższe wersje wyposażenia. Jeśli chodzi o Renault Megane E-TECH elektryczne, w ciągu dwóch miesięcy klienci złożyli ponad 10 tysięcy zamówień, w tym 70% stanowią wyższe wersje wyposażenia. Pierwsze Megane E-TECH elektryczne zostaną wydane klientom we Francji w maju, a w czerwcu rozpoczną się dostawy na najważniejszych rynkach europejskich.


OBROTY GRUPY W PIERWSZYM KWARTALE 2022 ROKU


W pierwszym kwartale 2022 obroty Grupy wyniosły 9,7 miliarda euro, co oznacza spadek o 2,7% w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Bez uwzględnienia różnic kursowych i zmian zakresu konsolidacji spadek wyniósł 0,7%.


Obroty AwtoWAZ i Renault Rosja wyniosły 0,9 miliarda euro, co oznacza spadek o 15,7% w pierwszym kwartale, głównie ze względu na wojnę w Ukrainie po 24 lutego 2022 roku. Udział AwtoWAZ w wynikach Grupy wyniósł 527 milionów euro, co oznacza spadek o 23,1%. Obroty Renault Rosja wyniosły 367 milionów euro, jedynie o 2,1% mniej ze względu na wyprzedaż zapasów samochodów i wzrost cen.


Bez uwzględnienia działalności AwtoWAZ i Renault Rosja obroty Grupy wyniosły 8,9 miliarda euro, o 1,1% mniej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, a obroty sektora samochodowego – 8,1 miliarda euro, co oznacza spadek o 1,0%. Spadek obrotów wynika między innymi z następujących przyczyn:

Straty kursowe w wysokości 0,9 punktu są związane głównie z dewaluacją tureckiej liry, a także w mniejszym stopniu argentyńskiego peso.

Spadek wolumenu sprzedaży o 8,9 punktu jest przede wszystkim efektem skurczenia się rynku samochodowego w Europie na skutek braku półprzewodników, co wpłynęło głównie na modele marki Renault. Ekspozycja marki Dacia na dostawców odczuwających te braki jest zdecydowanie mniejsza.

Dodatni efekt cenowy +5,6 punktu odzwierciedla kontynuację polityki handlowej, która kładzie nacisk na wartość, a nie na wielkość sprzedaży. Wynika także ze wzrostu cen, który kompensuje wzrost kosztów i spadek wartości niektórych walut (tureckiej liry i argentyńskiego peso).

Na efekt miksu produktów (+2,2 punktu) składa się debiut Joggera w pierwszym kwartale 2022 oraz sukces modelu Arkana, wprowadzonego w drugim półroczu 2021.

Spadek sprzedaży dla partnerów przyczynił się do zmniejszenia wyniku o 2,8 punktu. Jest głównie efektem zmniejszenia produkcji silników wysokoprężnych i samochodów dla partnerów, w związku z zakończeniem pod koniec 2021 roku umowy na produkcję Mastera dla Opla i Trafica dla Fiata.

Pozycja „pozostałe” jest dodatnia (3,4 punktu) i obejmuje korektę sprzedaży ze zobowiązaniem do odkupu samochodu, która była niższa w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 roku, oraz dobre wyniki sprzedaży części i akcesoriów, a także wyniki Renault Retail Group.


Udział usług mobilnych w obrotach Grupy w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 8 milionów euro.


Obroty sektora finansowania sprzedaży (RCI Banque & Services) wyniosły 737 milionów euro, co daje spadek o 2,9% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 roku. Jest to związane ze spadkiem średniej wartości portfela o 4,7% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku na skutek prowadzonej przez Grupę polityki optymalizacji zapasów samochodów w sieci sprzedaży.


Wartość nowych umów finansowania dla klientów wzrosła o 5,4%. Średnia wartość nowych umów finansowania jest obecnie wyższa, co pozwala skompensować spadek ich liczby o 9,7% w związku ze zmniejszeniem sprzedaży samochodów Grupy.


Łączny zapas samochodów nowych na dzień 31 marca 2022 r. (łącznie z zapasami w sieci niezależnych dystrybutorów) odpowiada 63 dniom sprzedaży, wyniósł 336 tysięcy samochodów w porównaniu z 487 tysiącami na koniec marca 2021 r. i utrzymuje się na stabilnym poziomie z 31 grudnia 2021 roku.


Perspektywy i strategia


23 marca 2022 roku Grupa ogłosiła:

• zawieszenie działalności zakładu Renault w Moskwie i przeprowadzenie analizy możliwych działań związanych z posiadanymi udziałami w spółce AwtoWAZ, uwzględniając jednocześnie swoją odpowiedzialność wobec 45 tysięcy pracowników zatrudnionych w Rosji.

• zaktualizowane przewidywania finansowe na 2022 rok w związku z podjętymi decyzjami:

- uzyskanie ok. 3% marży operacyjnej,

- wygenerowanie dodatniego free cash-flow operacyjnego w sektorze samochodowym.

Na rynku nadal są odczuwane skutki kryzysu w dostawach półprzewodników. Zgodnie z szacunkami wpłynie to na zmniejszenie produkcji w 2022 roku o 300 000 samochodów, głównie w pierwszym półroczu.


Wobec dalszego silnego wzrostu kosztów Grupa kontynuuje politykę handlową ukierunkowaną na generowanie wartości i podnosi konkurencyjność, wprowadzając programy redukcji kosztów.


Zgodnie z informacjami podanymi podczas prezentacji rocznych wyników w dn. 18 lutego 2022 roku Grupa z wyprzedzeniem zrealizowała cele średnioterminowe wyznaczone w planie Renaulution i przyspiesza wdrażanie swojej strategii.


Podczas Capital Market Day na jesieni tego roku Grupa Renault przedstawi zaktualizowane cele finansowe i strategię, która zapewni jej miejsce wiodącego, konkurencyjnego, zaawansowanego technologicznie i odpowiedzialnego producenta.

Pliki do pobrania

Pozostań w kontakcie

Śledź nas w mediach społecznościowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies