Komunikat Prasowy

Udostępnij

MOBILIZE OGŁASZA CELE W OBSZARACH USŁUG I TECHNOLOGII ORAZ PLANUJE OSIĄGNĄĆ 20% UDZIAŁU W CAŁKOWITYCH OBROTACH GRUPY RENAULT DO 2030 ROKU

• Mobilize wspiera transformację Grupy Renault w nowym łańcuchu tworzenia wartości w motoryzacji i potwierdza zamiar osiągnięcia 20% łącznych obrotów Grupy do 2030 roku. • Mobilize buduje swój model biznesowy wokół koncepcji „Vehicle-as-a-Service” („pojazd jako usługa”) – odwraca przyjęty w motoryzacji wzorzec i na pierwszym miejscu stawia usługi spełniające potrzeby klienta, a dopiero potem tworzy produkt. • Mobilize buduje zintegrowany ekosystem oprogramowania, bazujący na spółkach zależnych z branży mobilności. • Mobilize wzmacnia współpracę ze spółką RCI Bank and Services, która przekształca się w Mobilize Financial Services i intensyfikuje działania rozwojowe w zakresie leasingu operacyjnego, ubezpieczeń i płatności. • Mobilize, dzięki wykorzystaniu dostępnych danych, jest w stanie oferować usługi w zakresie mobilności, energii, finansowania, ubezpieczeń, płatności, przeglądów i przywracania do stanu fabrycznego, a także obniżać koszty użytkowania dla swoich klientów. • Usługi te są jeszcze bardziej efektywne, gdy są świadczone z wykorzystaniem pojazdów specjalnie zaprojektowanych przez konstruktorów Mobilize z myślą o nowej mobilności. • Strategia ta umożliwi podmiotom wchodzącym w skład Mobilize – z wyjątkiem Mobilize Financial Services – osiągnięcie do 2027 roku dwucyfrowej rentowności w każdej z prowadzonych działalności oraz osiągnięcie do 2025 roku stabilnej marży operacyjnej.

W styczniu 2021 roku Grupa Renault przedstawiła plan Renaulution, którego celem było przekształcenie Grupy w konkurencyjne, zaawansowane technologicznie i ekoodpowiedzialne przedsiębiorstwo oraz zaistnienie – dzięki Mobilize – w nowym łańcuchu wartości w obszarach związanych z mobilnością.


Spółka Mobilize zaprezentowała swoją strategię, która zakłada wyjście Grupy poza branżę motoryzacyjną, generowanie powtarzalnych przychodów i wypracowanie do 2030 roku udziału w łącznych obrotach Grupy Renault na poziomie 20%.


Model biznesowy związany z usługami, który wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesnej mobilności


Wobec głębokich zmian zachodzących w branży motoryzacyjnej Mobilize prezentuje nowy model biznesowy, zbudowany wokół koncepcji VaaS (Vehicle-as-a-Service, czyli pojazdu jako usługi), z kompletną ofertą stworzoną na bazie zintegrowanego ekosystemu oprogramowania.


Mobilize skupia się bardziej na użytkowaniu niż na posiadaniu i oferuje szereg usług, bazujących na pojazdach, które pozwalają wyjść naprzeciw potrzebom w zakresie łatwiejszych, bardziej dostępnych, ekologicznych i tańszych rozwiązań w zakresie mobilności.


Mobilize sprzedaje usługi, a nie pojazdy. Pozwala to generować powtarzalne przychody, a naszym klientom obniżać koszty użytkowania pojazdów. Zdecydowaliśmy się zająć tymi elementami łańcucha wartości związanego z mobilnościa, które prezentują największy potencjał pod względem wzrostu i marży. W ten sposób, dzięki modelowi VaaS i w oparciu o zintegrowany ekosystem oprogramowania, jesteśmy w stanie oferować całą gamę usług, od formuł finansowania poprzez usługi związane z energią i serwisowaniem, aż po ubezpieczenia. Samochód staje się platformą usługową, umożliwiającą trzykrotne zwiększenie obrotów generowanych w ciągu całego jego cyklu życia – mówi Clotilde Delbos, dyrektor generalna Mobilize.


Model Mobilize opiera się na:


• W pełni zintegrowanym ekosystemie oprogramowania, który umożliwia oferowanie wszystkich usług klientom biznesowym i indywidualnym z poziomu pojazdu (Software Defined Vehicle). Ekosystem będzie się opierał na technologicznych modułach, które już obecnie są wykorzystywane przez spółki zależne Mobilize1. Mobilize, za pośrednictwem swoich spółek zależnych oraz Grupy Renault, może wykorzystać potencjał ponad 600 programistów, którzy umożliwią wprowadzenie pierwszej wersji Software Defined Vehicle już w 2023 roku.

• Dedykowane pojazdy: Mobilize konstruuje własne, w 100% elektryczne pojazdy, zaprojektowane specjalnie pod kątem określonego, współdzielonego i intensywnego użytkowania. Pomimo iż usługi Mobilize nie są przypisane do konkretnych marek czy modeli, pojazdy Mobilize pozwalają operatorom współdzielonej mobilności maksymalnie obniżyć całkowite koszty posiadania (TCO). Zespoły projektantów i inżynierów kierowały się w swoich pracach pięcioma kryteriami: trwałość, możliwość aktualizacji w trybie „over-the-air”, łatwość czyszczenia, przeprowadzania przeglądów i napraw, zmniejszenie oddziaływania na środowisko oraz pozytywny, przekonujący charakter oferty dla klientów.

• Kompletna gama usług:

• Usługi finansowe – Mobilize, za pośrednictwem RCI Bank and Services, oferuje użytkownikom szereg usług finansowych, ubezpieczeniowych i płatniczych. Dla podkreślenia ścisłego związku między obydwoma podmiotami, RCI Bank and Services zmienia nazwę na Mobilize Financial Services.

• Usługi związane z energią – Mobilize oferuje kompletną gamę usług związanych z energią i ładowaniem akumulatorów, by służyć wsparciem swoim klientom (operatorom współdzielonej mobilności, zarządcom flot pojazdów i użytkownikom indywidualnym) w domu, w miejscu pracy i na drogach. Usługi te obejmują Mobilize Smart Charge, Mobilize Charge Pass (zapewniająca dostęp do 260 000 terminali ładowania, w tym 1 600 terminali szybkiego ładowania Ionity), certyfikat sprawności akumulatora trakcyjnego oraz instalowanie terminali ładowania przez Mobilize Power Solutions.

• Przeglądy i naprawy – dzięki danym umożliwiającym przeprowadzanie zapobiegawczych przeglądów pojazdów Mobilize będzie korzystać z sieci autoryzowanych warsztatów Grupy Renault i zakładów ReFactory, takich jak zakład we Flins (Francja), do przeprowadzania napraw i przywracania samochodów do stanu fabrycznego. Dając samochodom drugie i trzecie życie, Mobilize będzie zwiększać ich wykorzystanie i rentowność.


Gęstość sieci dealerów Grupy Renault (6 000 punktów sprzedaży na terenie Europy) umożliwia marce Mobilize wdrażanie ofert i proponowanie klientom prawdziwej ścieżki „phygital”, która jest połączeniem świata fizycznego ze światem cyfrowym.


1 bipi, glide.io, Karhoo, iCabbi, Mobilize Power Solutions, Zity by MobilizeTrzy segmenty rynku o dużym potencjale wzrostowym


Klienci, do których skierowana jest oferta Mobilize, reprezentują trzy segmenty rynku o dużym potencjale wzrostowym.


1. Klienci indywidualni oraz mali i średni klienci flotowi


Dzięki Mobilize Financial Services spółka Mobilize przyspieszy wdrażanie rozwiązań w zakresie mobilności poprzez oferty leasingu operacyjnego i samochodów na abonament i tym samym stanie się beneficjentem ponad 80-procentowego wzrostu rynku na leasing operacyjny. Celem Mobilize Financial Services jest osiągnięcie do 2030 roku floty liczącej około 1 miliona pojazdów w leasingu i 200 000 pojazdów w formule abonamentu.


Jednocześnie Mobilize Financial Services zamierza zintensyfikować swoje działania w zakresie finansowania pojazdów używanych, opierając się w szczególności na zwiększaniu liczby pojazdów elektrycznych z dostępem do Internetu, aby móc zarządzać całym cyklem życia pojazdu i oferować zintegrowaną obsługę, obejmującą także remarketing (pojazdów poleasingowych i poflotowych) oraz recykling pojazdów. Ponadto Mobilize Financial Services zamierza rozszerzać zakres swoich usług w następujących dwóch głównych obszarach: Car Insurtech, poprzez wykorzystanie samochodów skomunikowanych, umożliwi wprowadzenie produktów ubezpieczeniowych opartych na sposobie użytkowania pojazdów oraz stworzenie ekosystemu płatności, obejmującego ładowanie akumulatorów trakcyjnych, codzienne płatności (z samochodu i poza samochodem) oraz oferty typu Buy Now Pay Later („kup teraz, zapłać później”). Ten ekosystem będzie monitorowany przez program ekolojalności, zachęcający klientów do przyjaznych dla środowiska zachowań za kierownicą.


2. Operatorzy usług mobilności związanych z przewozem osób


Spółka Mobilize, poprzez Mobilize Driver Solutions, oferuje szereg usług dla kierowców oraz operatorów taksówek i pojazdów z kierowcą: abonament na w 100% elektryczne samochody Mobilize LIMO, ubezpieczenia, przeglądy, ładowanie, pomoc drogowa.


Mobilize staje się też dostawcą rozwiązań dla operatorów carsharingu dzięki modelowi DUO. Przewidziany do wprowadzenia na rynek w 2023 r. model DUO będzie pojazdem w 100% elektrycznym, oferowanym w formule abonamentu wraz z ubezpieczeniem i wyposażonym w oprogramowanie do zarządzania flotą i użytkownikami oraz serwisowaniem i przeglądami. Całkowity koszt posiadania DUO będzie o 35% niższy w porównaniu z 4-miejscowym pojazdem elektrycznym. Będzie on wykonany w 50% z materiałów pochodzących z recyklingu, a 95% jego elementów będzie się nadawało do odzysku i wtórnego wykorzystania. Jego wariant dostawczy BENTO będzie również oferowany w formule carsharingu i abonamentu skierowanych do małych firm usługowych.


3. Operatorzy i firmy oferujące usługi związane z dostawami ostatniego kilometra


Mobilize wkracza na rozwijający się rynek dostaw ostatniego kilometra (przewidywany 7-procentowy roczny wzrost do 2030 r.) i oferuje operatorom kompleksowe rozwiązania, w pełni wpisujące się w nową politykę miast.


Usługi będą początkowo oferowane z wykorzystaniem Kangoo Van E-Tech elektrycznego i Mastera E-Tech elektrycznego, jak również modeli marek spoza Grupy Renault, przed planowaną na 2026 rok inauguracją modelu HIPPO, który pozwoli obniżyć całkowity koszt posiadania o 30% w porównaniu z konkurencją. Obsługa dostaw ostatniego kilometra obejmuje pełen zakres usług oferowanych przez Mobilize, ze szczególnym uwzględnieniem ładowania akumulatorów trakcyjnych i optymalizacji zarządzania flotą dzięki dostępowi do niezbędnych danych.


Ambitne cele


Usługi oferowane przez Mobilize sprzyjają rozwojowi elektromobilności przy równoczesnym:

• obniżaniu kosztów dla klientów,

• zabezpieczaniu klientów przed spadkiem wartości pojazdów po ich wycofaniu z eksploatacji, ponieważ to Mobilize pozostaje ich właścicielem,

• wydłużeniu cyklu życia produktów i zmniejszeniu śladu węglowego,

• zwiększeniu obrotów w przeliczeniu na jeden pojazd,

• generowaniu stałych, powtarzalnych dochodów.


Stawia to Mobilize w wyjątkowej sytuacji, która powinna pozwolić spółce osiągnąć do 2030 roku 20% całkowitych obrotów Grupy Renault. Dzięki modelowi zapewniającemu stałe, powtarzalne dochody spółka Mobilize nie będzie podlegać specyficznym dla branży motoryzacyjnej cyklom koniunkturalnym.


Taka strategia powinna pozwolić Mobilize:

• Zwiększyć o 70% liczbę usług finansowych sprzedawanych swoim klientom i osiągnąć wartość 8 milionów w 2030 roku.

• Podwoić do 2025 roku flotę pojazdów finansowanych przez Mobilize Financial Services w leasingu operacyjnym, która docelowo w 2030 roku powinna osiągnąć milion egzemplarzy, z czego 70% będą stanowiły pojazdy elektryczne.

• Stworzyć do 2030 roku flotę 150 000–200 000 pojazdów wykorzystywanych przez operatorów usług mobilności, z czego 80% będą stanowiły pojazdy elektryczne.

• Zainstalować do 2030 roku 165 000 terminali ładowania (w porównaniu do 22 000 w 2021 roku).


Ponadto strategia ta umożliwi spółkom Mobilize, z wyłączeniem Mobilize Financial Services, osiągnięcie dwucyfrowej rentowności w każdej ze swoich działalności do 2027 roku oraz osiągnięcie do 2025 roku stabilnej marży operacyjnej.
* Retransmisje Mobilize Day są dostępne na stronie https://events.mobilize.com


Pliki do pobrania

Pozostań w kontakcie

Śledź nas w mediach społecznościowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies