Komunikat Prasowy

Udostępnij

Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022 - Grupa Renault przedstawia lepsze prognozy finansowe na 2022 rok i przyspiesza transformację

• Wyniki za pierwsze półrocze 2022 – nowy etap we wzroście rentowności Grupy: • Znacząca poprawa rentowności: marża operacyjna 4,7% • Wysoki free cash flow: 956 milionów euro • Poprawa kondycji finansowej: zadłużenie netto zredukowane o 1,2 miliarda euro do 426 milionów euro • Przyspieszenie strategii ukierunkowanej na generowanie wartości i sukces nowych samochodów • Lepsze prognozy finansowe na 2022 rok • Prezentacja drugiego etapu planu Renaulution i aktualizacji średnioterminowych celów finansowych Grupy podczas jesiennego Capital Market Day

Grupa Renault z determinacją kontynuuje proces szeroko zakrojonej transformacji i restrukturyzacji działalności. Doskonale świadczą o tym wyniki za pierwsze półrocze 2022 - pomimo niesprzyjających warunków, takich jak zakończenie działalności w Rosji, kryzys na rynku półprzewodników i inflacja kosztów Grupa stale poprawia wyniki operacyjne i wykorzystuje sukces modeli ostatnio wprowadzonych na rynek.

Grupa Renault z nawiązką skompensowała wycofanie się z rynku rosyjskiego i kontynuuje bardzo szybki proces zmian, dzięki czemu może przedstawić lepsze prognozy finansowe na 2022 rok. Podczas jesiennego Capital Market Day zaprezentujemy nowe średnioterminowe cele finansowe oraz przyspieszony proces wdrożenia planu Renaulution. Mobilizujemy całą naszą energię, aby po okresie transformacji Grupa Renault stała się konkurencyjnym, zaawansowanym technologicznie i odpowiedzialnym producentem - oświadczył Luca de Meo, CEO Grupy Renault.


Wyniki za pierwsze półrocze 20221 – nowy etap w poprawie kondycji Grupy: znacząca poprawa zyskowności, silny wzrost free cash flow i poprawa efektywności finansowej


• Przychody Grupy wyniosły 21,1 miliarda euro i utrzymały się na stabilnym poziomie w porównaniu z pierwszym półroczem 2021, pomimo spadku światowej sprzedaży Grupy o 11,9% i nadal trudnej sytuacji na rynku.


• Marża operacyjna Grupy zamknęła się kwotą 988 milionów euro, co stanowi 4,7% przychodów. To o 2,6 punktu i 556 milionów euro więcej w porównaniu z pierwszą połową 2021 roku.


• Marża operacyjna sektora samochodowego wyniosła 420 milionów euro (2,1% przychodów sektora). Oznacza to poprawę o 2,8 punktu i 565 milionów euro pomimo spadku sprzedaży o 136 tysięcy samochodów w porównaniu z pierwszym półroczem 2021.


• Łącznie marża operacyjna na działalności kontynuowanej wyniosła 657 milionów euro, co oznacza wzrost o 458 milionów euro w stosunku do poprzedniego roku.


• Strata netto na działalności zakończonej wyniosła 2,3 miliarda euro po korekcie pozycji niepieniężnych odpowiadających wartości skonsolidowanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz goodwill Grupy w Rosji w związku z zakończeniem działalności przemysłowej w Rosji, ogłoszonym 16 maja 2022 roku.


• Free cash flow operacyjny sektora samochodowego wyniósł 956 milionów euro (w tym 800 milionów euro z tytułu dywidendy z Mobilize Financial Services) i jest o 1,47 miliarda euro wyższy w porównaniu z pierwszym półroczem 2021.


• Zadłużenie netto sektora samochodowego zostało zredukowane o 1,2 miliarda euro w porównaniu z poziomem na dzień 31 grudnia 2021 roku, w tym o 522 miliony euro z tytułu zakończenia działalności w Rosji i wyniosło 426 milionów euro.


Sukces nowych samochodów i przyspieszenie strategii ukierunkowanej na generowanie wartości


• Portfel zamówień Grupy w Europie odpowiada 4,1-miesięcznej sprzedaży. Jest to efekt sukcesu ostatnio wprowadzonych modeli:

- Ponad 100 000 klientów złożyło zamówienia na Renault Arkanę od momentu jego wprowadzenia na rynek. 60% zamówień dotyczy wersji E-Tech, a 60% to sprzedaż dla klientów indywidualnych

- Renault Megane E-Tech elektryczne ma za sobą obiecujący debiut. Zebrano ponad 25 000 zamówień, w tym 75% na wyższe wersje wyposażenia i 80% na najmocniejsze silniki w gamie. Pierwsze samochody trafiły do francuskich salonów w połowie maja. Wprowadzanie modelu na rynki europejskie będzie trwać do września br.

- Dacia Sandero pozostaje najlepiej sprzedającym się modelem na rynku klientów indywidualnych w Europie.

- W 100% elektryczna Dacia Spring, z ponad 30 000 sztuk zamówionych w pierwszej połowie roku, jest najlepiej sprzedającym się samochodem elektrycznym we Francji na rynku klientów indywidualnych.

- Nowy Jogger będzie kolejnym sukcesem Dacii – w ciągu sześciu miesięcy zebrano przeszło 50 000 zamówień, a ponad 60% miksu w Europie stanowią wyższe wersje wyposażenia.

- Marka Alpine dwukrotnie zwiększyła liczbę zamówień w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 dzięki sukcesowi nowej gamy A110.


• Wpływ miksu produktowego na przychody sektora samochodowego wyniósł +3,3 punktu w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 dzięki nowym modelom (Arkana, Jogger i Megane E-Tech elektryczny).


• Wyniki sprzedaży gamy E-TECH2 stale rosną – w pierwszym półroczu 2022 stanowiły 36% sprzedanych samochodów osobowych marki Renault w Europie (w porównaniu z 26% w analogicznym okresie poprzedniego roku).


• Wpływ miksu produktowego na przychody sektora samochodowego wzrósł do 7,4 punktu w porównaniu z pierwszym półroczem 2021. Efekt ten utrzyma się w drugim półroczu dzięki polityce sprzedaży Renaulution.


• Wpływ wzrostu cen surowców i inflacji kosztów został z nawiązką skompensowany przez zyski z nowej polityki sprzedaży oraz produktywność Grupy.


• Lepsze prognozy finansowe na 2022 rok

Grupa Renault podwyższyła prognozy finansowe na 2022 rok:

• marża operacyjna Grupy przekroczy 5% (w porównaniu z uprzednio przewidywanymi 3%),

• free cash flow operacyjny w sektorze samochodowym przekroczy 1,5 miliarda euro (według poprzednich przewidywań miał być dodatni).


Grupa potwierdza wpływ kryzysu półprzewodników na swoją produkcję i szacuje go na 300 000 samochodów w 2022 roku.


• Podczas Capital Market Day na jesieni tego roku Grupa Renault przedstawi zaktualizowane średnioterminowe cele finansowe planu Renaulution i strategii, która zapewni jej miejsce wiodącego, konkurencyjnego, zaawansowanego technologicznie i odpowiedzialnego producenta.Boulogne-Billancourt, 29 lipca 2022 r.


16 maja 2022 roku Rada Administrująca Grupy Renault zatwierdziła jednogłośnie podpisanie umowy o zbyciu 100% udziałów w spółce Renault Russia należących do Grupy na rzecz miasta Moskwa oraz 67,69% udziałów w AwtoWAZ na rzecz NAMI (Centralny Instytut Badawczo-Rozwojowy Pojazdów i Silników). Umowa przewiduje opcję odkupienia przez Grupę Renault udziałów w AwtoWAZ w ciągu najbliższych sześciu lat. Opcja będzie mogła być wykonana w określonym przedziale czasowym.


W efekcie tej umowy:

• Działalność prowadzona w Rosji została wyłączona z konsolidacji półrocznych wyników Grupy Renault na dzień 30 czerwca 2022 i zgodnie ze standardem MSSF 5 zostanie wykazana jako zakończona z efektem wstecznym do 1 stycznia 2022 roku.

• Zagregowane wyniki finansowe działalności kontynuowanej za pierwsze półrocze 2022 nie uwzględniają tym samym działalności przemysłowej w Rosji, a wyniki za rok 2021 zostaną odpowiednio skorygowane z uwzględnieniem zmiany zakresu działalności.

• Wynik na zakończonej działalności zamknął się stratą 2,3 miliarda euro w pierwszym półroczu 2022. Kwota ta odpowiada głównie utracie wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także goodwillu AwtoWAZ i Renault Russia oraz aktywów posiadanych przez inne jednostki Grupy, a także wynikowi zbytych spółek rosyjskich.

• Zadłużenie netto sektora samochodowego zostało skorygowane o 0,5 miliarda euro i spadło z 1,6 miliarda euro do 1,1 miliarda euro na dzień 31 czerwca 2021 roku.


Przychody Grupy Renault wyniosły 21,121 miliarda euro, czyli o 0,3% więcej w porównaniu z pierwszym półroczem 2021. Przy stałym referencyjnym kursie wymiany3 wzrosły o 1,1%. Straty kursowe są związane głównie z silną dewaluacją tureckiej liry.


Przychody sektora samochodowego wyniosły 19,574 miliarda euro (wzrost o 0,3% w porównaniu z pierwszym półroczem 2021).


Dodatni efekt cenowy +7,4 punktu odzwierciedla kontynuację polityki handlowej, która kładzie nacisk na wartość, a nie na wielkość sprzedaży. Wynika także ze wzrostu cen, który ma skompensować inflację kosztów i optymalizację rabatów handlowych. W drugim półroczu 2022 wyniesie 8,4 punktu. W pierwszym półroczu było to 5,6 punktu.


Sukces Arkany, która zadebiutowała w drugim kwartale 2021 roku, a także Joggera i Megane E-TECH elektrycznego w pierwszej połowie roku jest efektem odnowienia oferty marki w segmencie C. Przyczynił się również do dodatniego efektu miksu produktowego (3,3 punktu).


Razem oba te czynniki pozwoliły na skompensowanie spadku wolumenu sprzedaży o 5,2 punktu, który był głównie efektem skurczenia się rynku samochodowego w Europie na skutek braku półprzewodników.


Zmniejszenie sprzedaży dla firm partnerskich (1,8 punktu) jest głównie efektem zmniejszenia produkcji silników wysokoprężnych i samochodów dla partnerów w związku z zakończeniem umowy na produkcję Mastera dla Opla i Trafica dla Fiata pod koniec 2021 roku.


Pozycja „Pozostałe” w wysokości -2,1 punktu jest związana ze spadkiem udziału sieci Renault Retail Group (RRG) w efekcie zbycia części oddziałów, częściowo skompensowanej wynikami na sprzedaży części i akcesoriów.


Marża operacyjna Grupy zamknęła się kwotą 988 milionów euro, co stanowi 4,7% przychodów, podczas gdy w pierwszym półroczu 2021 roku było to 432 miliony euro (+2,6 punktu).


Marża operacyjna sektora samochodowego wyniosła 420 milionów euro (2,1% przychodów sektora). Oznacza to poprawę o 2,8 punktu i 565 milionów euro w porównaniu z pierwszym półroczem 2021.


Dodatni efekt miksu do ceny i wzbogacenia wyposażenia w wysokości 1,548 miliarda euro świadczy o sukcesie polityki handlowej, która kładzie nacisk na wartość, a nie na wielkość sprzedaży. Przyjęta polityka z nawiązką skompensowała skutki spadku wolumenu sprzedaży o 270 milionów euro, a także zwiększenie kosztów (surowców, zakupu towarów i usług, gwarancji, kosztów produkcji i logistyki) o 647 milionów euro. Głównym powodem wzrostu kosztów jest wzrost cen surowców (797 milionów euro), częściowo skompensowany poprawą wyników zakupów o 167 milionów euro.


Udział sektora finansowania sprzedaży i Mobilize Financial Services (dawniej RCI Bank and Services) w marży operacyjnej Grupy wyniósł 582 miliony euro. Spadek o 11 milionów euro w porównaniu z pierwszą połową 2021 roku jest związany głównie z normalizacją poziomu ryzyka i średnich aktywów pracujących (43,7 miliarda euro), które zmniejszyły się w efekcie realizowanej przez Grupę strategii optymalizacji zapasów samochodów w sieci dystrybucji.


Sprzedaż nowych umów finansowania dla klientów wzrosła o 2,3%. Średnia wartość nowych umów finansowania jest obecnie wyższa o 14,8%, co pozwala skompensować spadek liczby nowych umów o 10,9% w związku ze zmniejszeniem sprzedaży samochodów Grupy.


W pierwszej połowie 2022 roku spółka Mobilize Financial Services przeprowadziła udaną pierwszą emisję tzw. zielonych 5-letnich obligacji na łączną kwotę 500 milionów euro. Przychody z emisji zostaną wykorzystane do sfinansowania samochodów elektrycznych i infrastruktury ładowania. Wpływy z emisji miały miejsce w lipcu 2022 roku, w związku z czym nie została ona wykazana w pasywach finansowych na dzień 30 czerwca 2022 roku.


Pozostałe przychody i koszty działalności operacyjnej wykazują wartość ujemną -49 milionów euro (-70 milionów euro w pierwszym półroczu 2021). Są to głównie rezerwy na koszty restrukturyzacji w wysokości 134 milionów euro i przychody ze zbycia aktywów (+56 milionów euro), pochodzące ze sprzedaży filii handlowych Grupy i oddziałów RRG.


Po uwzględnieniu pozostałych przychodów i kosztów wynik na działalności operacyjnej Grupy wyniósł 939 milionów euro, w porównaniu do straty 2,362 milionów euro w pierwszym półroczu 2021.


Wynik finansowy zamknął się stratą 236 milionów euro w porównaniu do -138 milionów euro w pierwszym półroczu 2021 roku. Pogorszenie wyniku jest związane głównie z hiperinflacją w Argentynie, ponieważ koszt długu pozostaje taki sam.


Udział spółek stowarzyszonych w wyniku zamknął się zyskiem 214 milionów euro – o 54 milionów euro więcej w porównaniu z pierwszym półroczem 2021. Pozycja ta uwzględnia 325 milionów euro z tytułu udziału Nissana, co pozwoliło z nawiązką skompensować stratę 111 milionów euro na udziałach innych spółek objętych konsolidacją, związaną z utratą wartości udziałów Renault Nissan Bank w Rosji.


Podatki bieżące i odroczone stanowią koszt w wysokości 260 milionów euro (185 milionów euro w pierwszym półroczu 2021), co jest związane z poprawą wyników.


Wynik netto na działalności kontynuowanej wyniósł 657 miliona euro, co oznacza wzrost o 458 milionów euro w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.


Strata netto na działalności zakończonej wyniosła 2,3 miliarda euro po korekcie pozycji niepieniężnych odpowiadających wartości skonsolidowanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz goodwill Grupy w Rosji w związku ze zbyciem działalności przemysłowej w Rosji.


Wynik netto wyniósł -1,666 miliarda euro, a wynik netto przypadający jednostce dominującej, czyli Grupie Renault -1,357 miliarda euro (tj. -4,98 € na akcję).


Zdolność sektora samochodowego do samofinansowania (bez wydatków na restrukturyzację), łącznie z dywidendą Mobilize Financial Services w wysokości 800 milionów euro, osiągnęła 2,6 miliarda euro (o 0,9 miliarda euro więcej w porównaniu z pierwszą połową 2021 roku). Zdolność do samofinansowania obejmuje inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne bez uwzględnienia zbycia aktywów na kwotę 1,2 miliarda euro (1,1 miliarda euro netto).


Bez uwzględnienia zbycia aktywów wskaźniki CAPEX i R&D netto Grupy wynoszą 8,0% przychodów. W pierwszym półroczu 2021 było to 9,1%. Po uwzględnieniu cesji wartość wskaźnika wynosi 7,5%.


Free cash flow operacyjny sektora samochodowego4 wykazał wartość dodatnią 956 milionów euro, po uwzględnieniu wydatków na restrukturyzację w wysokości 278 milionów euro oraz wpływu spadku zapotrzebowania na kapitał obrotowy o 275 milionów euro.


Zadłużenie netto sektora samochodowego na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosło 426 milionów euro w porównaniu do 1,6 miliarda euro na dzień 31 grudnia 2021 roku. Spadek zadłużenia o 1,2 miliarda euro wynika między innymi z korekty o 1,1 miliarda euro na skutek zbycia spółek AwtoWAZ i Renault Russia.


W pierwszej połowie 2022 roku Grupa Renault spłaciła przedterminowo 1 miliard euro pożyczki, udzielonej przez konsorcjum bankowe i gwarantowanej przez francuski Skarb Państwa, a w drugim półroczu spłaci kolejny miliard euro zgodnie z harmonogramem spłat. Zgodnie z zapowiedzią cała pożyczka zostanie spłacona najpóźniej na koniec 2023 roku.


W ramach programu Shelf Registration Renault SA wypuściło 24 czerwca 2022 roku emisję 3-letnich obligacji na rynku japońskim o łącznej wartości 80,7 miliarda jenów (tj. 561 milionów euro) i oprocentowaniu 3,5%. Wpływy z emisji miały miejsce w lipcu 2022 roku, w związku z czym nie zostały wykazane w pasywach finansowych na dzień 30 czerwca 2022 roku.


Łączny zapas samochodów nowych na dzień 30 czerwca 2022 roku (łącznie z zapasami w sieci niezależnych dystrybutorów) wyniósł 336 000 samochodów w porównaniu z 486 000 na koniec czerwca 2021 r., co odpowiada 60 dniom sprzedaży.


Perspektywy i strategia


Grupa Renault podwyższyła prognozy finansowe na 2022 rok:

marża operacyjna Grupy przekroczy 5% (w porównaniu z uprzednio przewidywanymi 3%),

free cash flow operacyjny w sektorze samochodowym przekroczy 1,5 miliarda euro (według poprzednich przewidywań miał być dodatni).


Grupa potwierdza wpływ kryzysu półprzewodników na swoją produkcję i szacuje go na 300 000 samochodów w 2022 roku.


Podczas Capital Market Day na jesieni tego roku Grupa Renault przedstawi zaktualizowane średnioterminowe cele finansowe i strategię, która zapewni jej miejsce wiodącego, konkurencyjnego, zaawansowanego technologicznie i odpowiedzialnego producenta.Skonsolidowane wyniki Grupy RenaultDane porównywalne za rok 2021 bez wyników AwtoWAZ i Renault RussiaInformacje dodatkowe


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy na dzień 30 czerwca 2022 zostało przyjęte przez Radę Administrującą w dniu 28 lipca 2022. Biegli rewidenci Grupy ukończyli badanie sprawozdań finansowych i obecnie przygotowują raport z badania półrocznych sprawozdań Grupy Renault.


Sprawozdanie z działalności Grupy wraz z pełną analizą wyników finansowych za pierwsze półrocze 2022 jest dostępne na stronie www.renaultgroup.com w rubryce „Finance”.


Konferencja na temat wyników finansowych w pierwszym półroczu 2022


Link do retransmisji konferencji, która odbyła się dziś o godz. 8.00: events.renaultgroup.com/


1 Przedstawione wyniki obejmują działalność kontynuowaną (z wyłączeniem AwtoWAZ i Renault Russia, których zbycie zostało ogłoszone 16 maja 2022 roku).

2 Gama E-TECH obejmuje samochody elektryczne i hybrydowe.

3 W celu analizy zmian skonsolidowanych obrotów z uwzględnieniem stałego referencyjnego kursu wymiany Grupa Renault dokonuje odpowiednich korekt danych za dany okres obrachunkowy poprzez zastosowanie średniego rocznego kursu walut z poprzedniego okresu obrachunkowego.

4 Free cash flow operacyjny w sektorze samochodowym wolne przepływy pieniężne (bez dywidendy od spółek stowarzyszonych notowanych na giełdzie) pomniejszone o wartość inwestycji w środki trwałe, a także w wartości niematerialne i prawne bez przychodów ze zbycia składników majątku trwałego, powiększone lub pomniejszone o zapotrzebowanie na środki obrotowe.

5 Przedstawione wyniki obejmują działalność kontynuowaną (z wyłączeniem AwtoWAZ i Renault Russia, których zbycie zostało ogłoszone 16 maja 2022 roku).

Pliki do pobrania

Pozostań w kontakcie

Śledź nas w mediach społecznościowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies