Komunikat Prasowy

Udostępnij

Trzeci kwartał 2022 roku: wzrost obrotów Grupy o 20,5% i sukces nowych modeli

• Obroty Grupy wzrosły o 20,5% w porównaniu z trzecim kwartałem 2021 roku i osiągnęły 9,8 miliarda euro. • Obroty sektora samochodowego Grupy zamknęły się kwotą 9 miliardów euro, co oznacza wzrost o 21,7%(1). Grupa sprzedała w tym okresie 481 000 samochodów. • Grupa Renault jeszcze bardziej przyspieszyła realizację polityki sprzedaży skoncentrowanej na generowaniu wartości, zapoczątkowanej w trzecim kwartale 2020 roku: - Dodatni efekt cenowy 12,8 punktu w ciągu kwartału – najlepszy wynik w historii Grupy; - Silny wzrost udziału najbardziej rentownych kanałów sprzedaży – 70% sprzedaży w pięciu najważniejszych krajach Europy to sprzedaż dla klientów indywidualnych (+6 punktów w porównaniu z trzecim kwartałem 2021 r.)(2); - Wyraźny wzrost udziału segmentu C i wyższych segmentów w sprzedaży Grupy o 5 punktów do 41%; - Kontynuacja polityki optymalizacji rabatów handlowych.

• Efekt polityki handlowej wzmacnia sukces nowych produktów, które umożliwiają Grupie Renault umocnienie pozycji lidera na rynku samochodów hybrydowych i elektrycznych:

- Renault Megane E-Tech electric ma za sobą obiecujący debiut.

Zebrano ponad 37 000 zamówień od premiery modelu, która odbyła się w drugim kwartale bieżącego roku, w tym 75% na wyższe wersje i 85% na najmocniejszy silnik w gamie.

- Renault Arkana został zamówiony w 2022 roku przez ponad 60 000 klientów, w tym 60% stanowią klienci indywidualni, 60% zamówień dotyczy wersji E-Tech.

- Renault Austral, który właśnie trafił do sprzedaży, oznacza powrót marki do segmentu C-SUV.

- Dacia Jogger – w 2022 roku przyjęto ponad 65 000 zamówień, a ponad 60% miksu w Europie stanowią wyższe wersje wyposażenia, wersje LPG3 i 7-osobowe – ponad 50%.

- Dacia Sandero nadal jest najlepiej sprzedającym się modelem na rynku klientów indywidualnych w Europie.

- W 100% elektryczna Dacia Spring z ponad 45 000 samochodów zamówionych w pierwszej połowie roku, jest trzecim najlepiej sprzedającym się samochodem elektrycznym w Europie na rynku klientów indywidualnych.

• Gama E-Tech (samochody w 100% elektryczne i hybrydowe) stanowi 38% sprzedanych samochodów osobowych marki Renault w trzech kwartałach tego roku, to o 12 punktów procentowych więcej w porównaniu z trzema kwartałami 2021 roku.

• Portfel zamówień Grupy w Europie utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie – na koniec września był taki sam jak na koniec czerwca.

• Grupa Renault podtrzymała prognozy finansowe na 2022 rok.

• Podczas Capital Market Day 8 listopada bieżącego roku Grupa Renault przedstawi zaktualizowane średnioterminowe cele finansowe oraz drugi etap strategii Renaulution.


Z kwartału na kwartał Grupa Renault poprawia swoje wyniki. Wzrost działalności w trzecim kwartale jest efektem polityki sprzedaży skoncentrowanej na generowaniu wartości, wdrożonej dwa lata temu, i polegającej na poprawie polityki cenowej, optymalizacji rabatów i postawieniu na najbardziej rentowne kanały sprzedaży. Grupa zaczyna również odczuwać korzyści z odnowienia gamy dzięki obiecującym początkom Renault Megane E-Tech electric i udanemu debiutowi rynkowemu Dacii Jogger. Renault Austral, który jest właśnie wprowadzany do sprzedaży, wzmocni powrót Grupy do segmentu C. Te czynniki zwiększą konkurencyjność Grupy i pozwolą na osiągnięcie celów wyznaczonych na 2022 rok w oczekiwaniu na prezentację nowych średnioterminowych celów podczas Capital Market Day 8 listopada

– powiedział Thierry Piéton, dyrektor finansowy Grupy Renault.


Wyniki handlowe – najważniejsze fakty w trzecim kwartale 2022 roku


Wobec trudności związanych z brakiem półprzewodników i konfliktem w Ukrainie, Grupa Renault sprzedała w trzecim kwartale 2022 roku 481 000 samochodów, to jest o 2,4% mniej w porównaniu z trzecim kwartałem 2021 roku4.


Grupa Renault kontynuuje politykę sprzedaży, ukierunkowaną na generowanie wartości i wzrost sprzedaży w najbardziej rentownych kanałach. Na pięciu najważniejszych rynkach europejskich (we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii) sprzedaż dla klientów indywidualnych stanowi obecnie 70%

w porównaniu z 64% w 2021 roku.


Marka Renault umacnia dominującą pozycję na rynku samochodów zelektryfikowanych w Europie dzięki gamie E-Tech, która stanowi 38% sprzedaży samochodów osobowych wobec średniej dla rynku wynoszącej 28% (+12 punktów w porównaniu z 2021 rokiem).

Na Megane E-Tech electric zebrano ponad 37 000 zamówień od premiery modelu, która odbyła się w drugim kwartale bieżącego roku, w tym 75% na wyższe wersje i 85% na najmocniejszy silnik w gamie. Gama hybrydowa (HEV i PHEV), obejmująca modele Renault Clio, Renault Captur, Renault Arkana i Renault Megane, odnotowała wzrost sprzedaży o 34% w stosunku do trzeciego kwartału 2021 roku. Dzięki tym wynikom Renault zajmuje pozycję wiodącego producenta na rynku samochodów elektrycznych i hybrydowych. Do końca roku gamę hybrydową Renault wzmocni wprowadzenie Australa w Hiszpanii i Francji. Na początku 2023 roku model pojawi się w pozostałych krajach Europy. Na rynkach pozaeuropejskich marka kontynuuje politykę generowania wartości i elektryfikacji oferty poprzez wprowadzenie gamy Renault E-Tech w Ameryce Łacińskiej w pierwszym półroczu przyszłego roku.


Dacia nadal odczuwa efekty sukcesu rynkowego bestsellerów marki wśród klientów indywidualnych w Europie. Sandero nadal jest najlepiej sprzedającym się modelem na rynku klientów indywidualnych w Europie, a Duster przekroczył próg dwóch milionów sprzedanych samochodów od swojego debiutu.

W 100% elektryczna Dacia Spring z ponad 45 000 samochodów zamówionych w 2022 roku jest najlepiej sprzedającym się samochodem elektrycznym we Francji i trzecim w Europie na rynku klientów indywidualnych.

Jogger jest kolejnym sukcesem Dacii – w 2022 roku zebrano ponad 65 000 zamówień, a ponad 60% miksu stanowią wyższe wersje wyposażenia. Wszystkie samochody zamówione po 16 czerwca tego roku są zgodne z nową identyfikacją marki, zaprezentowaną publiczności na Międzynarodowym Salonie Samochodowym.


Marka Alpine odniosła duży sukces – od początku roku zamówienia wzrosły o 68%, a 78% zamówień dotyczy najlepiej wyposażonych wersji. Również serie limitowane marki spotkały się z ogromnym zainteresowaniem klientów – 100 egzemplarzy A110 Jean Rédélé i 110 pierwszych egzemplarzy A110 R (jak Radicale) zostały zarezerwowane w ciągu niespełna dwóch godzin.


Portfel zamówień Grupy w Europie utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie – na koniec września był taki sam jak na koniec czerwca.


Obroty Grupy Renault w trzecim kwartale


W związku z ogłoszoną 16 maja 2022 roku umową zbycia udziałów Grupy Renault w spółce Renault Russia na rzecz miasta Moskwy oraz zbycia 67,69% akcji AwtoWAZ na rzecz NAMI (Centralnego Instytutu Badawczo-rozwojowego Samochodów i Silników) działalność spółek rosyjskich została wyłączona z konsolidacji w sprawozdaniach Grupy Renault i ujęta jako działalność zaniechana zgodnie ze standardem MSSF 5 ze skutkiem wstecznym od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Obroty na działalności kontynuowanej w trzecim kwartale 2022 roku nie obejmują więc działalności spółek zależnych w Rosji. Obroty Grupy w trzecim kwartale 2021 roku zostały w związku z tym skorygowane zgodnie z nowym zakresem konsolidacji (AwtoWAZ -537 milionów euro i Renault Russia -330 milionów euro).


Obroty Grupy w trzecim kwartale 2022 roku wzrosły o 20,5% w stosunku do trzeciego kwartału 2021 roku i wyniosły 9,8 miliarda euro. Przy uwzględnieniu stałego, referencyjnego kursu wymiany i zakresu konsolidacji5 obroty Grupy wzrosły o 19,4%.


Obroty sektora samochodowego Grupy wzrosły o 21,7% w stosunku do trzeciego kwartału 2021 roku do 9 miliardów euro. Ten silny wzrost można szczegółowo wyjaśnić następującymi czynnikami:

• Efekt zwiększenia sprzedaży o 12,5 punktu jest głównie związany ze zwiększeniem zapasów sieci w trzecim kwartale 2022 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, który bardzo ucierpiał na skutek kryzysu dostępności komponentów.

• Dodatni efekt cenowy – 12,8 punktu – po wzroście o 5,6 punktu w pierwszym kwartale i 8,4 punktu w drugim kwartale odzwierciedla kontynuację polityki handlowej, która kładzie nacisk na wartość, optymalizację rabatów handlowych i wzrost cen, aby skompensować inflację kosztów i walut.

• Dodatni efekt cenowy +1,7 punktu związany z udanym debiutem Megane E-Tech electric w drugim półroczu.

• Zmniejszenie sprzedaży dla firm partnerskich (-2,3 punktu) jest głównie efektem zmniejszenia produkcji silników wysokoprężnych i samochodów dla partnerów w związku z zakończeniem umowy na produkcję Opla Movano i Fiata Talento pod koniec 2021 roku.

• Pozycja „Pozostałe” ma wartość -3,0 punktów i jest związana ze spadkiem udziału sieci Renault Retail Group (RRG) w efekcie zbycia części oddziałów oraz spadkiem sprzedaży samochodów używanych. Ten ostatni czynnik wynika ze zmniejszenia się sprzedaży samochodów nowych z klauzulą odkupu przez dealera, które potem trafiały jako samochody używane do oferty RRG.


Udział usług związanych z mobilnością w obrotach Grupy w trzecim kwartale wyniósł 9 milionów euro, w porównaniu do 6 milionów euro w trzecim kwartale ubiegłego roku.


Obroty Mobilize Financial Services (dawniej RCI Bank and Services) wyniosły w trzecim kwartale 823 miliony euro, co stanowi wzrost o 8,4% w stosunku do analogicznego okresu roku 2021. Średnia wartość portfela wyniosła 45 miliardów euro, co oznacza wzrost o 1,4% w porównaniu z trzecim kwartałem 2021 roku. Do jej wzrostu przyczyniła się sprzedaż nowych umów finansowania dla klientów (+1,9%). Średnia wartość nowych umów finansowania jest obecnie wyższa, co pozwala skompensować spadek liczby nowych umów o 11,9% w związku ze zmniejszeniem sprzedaży samochodów Grupy.


Łączny zapas samochodów na dzień 30 września 2022 r. (łącznie z zapasami w sieci niezależnych dystrybutorów) wynosił 421 000 samochodów, podczas gdy na koniec września 2021 roku było to 340 000 pojazdów.

Poziom zapasów w sieci niezależnych dystrybutorów utrzymuje się na niskim poziomie 184 000 samochodów. Wysokość zapasów Grupy – 237 000 samochodów – jest efektem wysokiego poziomu produkcji podczas lata, który pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie klientów w czwartym kwartale.


Perspektywy i strategia


Grupa Renault podtrzymała prognozy finansowe na 2022 rok:

• marża operacyjna Grupy przekroczy 5%,

• free cash-flow operacyjny w sektorze samochodowym przekroczy 1,5 miliarda euro.


Podczas Capital Market Day 8 listopada tego roku Grupa Renault przedstawi zaktualizowane średnioterminowe cele finansowe oraz drugi etap strategii Renaulution.


1 Skorygowane dane za 2021 rok w celu uwzględnienia zbycia spółek AwtoWAZ i Renault Russia.

2 Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania.

3 LPG – skroplony gaz petrochemiczny.

4 Skorygowane dane za 2021 rok w celu uwzględnienia zbycia spółek AwtoWAZ i Renault Russia.

5 W celu analizy zmian skonsolidowanych obrotów z uwzględnieniem stałego referencyjnego kursu wymiany i zakresu konsolidacji Grupa Renault dokonuje odpowiednich korekt danych za dany okres obrachunkowy poprzez zastosowanie średniego kursu walut z poprzedniego okresu obrachunkowego oraz z uwzględnieniem wyłączeń konsolidacyjnych.

Pliki do pobrania

Pozostań w kontakcie

Śledź nas w mediach społecznościowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies