Komunikat Prasowy

Udostępnij

Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2023: rekordowe wskaźniki zyskowności i free cash flow

● Wyniki za pierwsze półrocze 2023 roku przekroczyły prognozy finansowe zaprezentowane 29 czerwca 2023 roku ● Doskonałe wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2023 roku: • Obroty Grupy Renault: 26,8 mld euro, czyli o 27,3% więcej w stosunku do pierwszego półrocza 2022 roku*. • Rekordowa zyskowność: • Marża operacyjna Grupy: 7,6% obrotów (+3,0 punkty w porównaniu z pierwszym półroczem 2022 roku). Marża operacyjna osiągnęła poziom 2 miliardów euro, czyli o 27,3% więcej niż w pierwszym półroczu 2022 roku. • Marża operacyjna w sektorze samochodowym: 6,2% obrotów (+4,1 punktu w porównaniu z pierwszym półroczem roku 2022). Marża operacyjna osiągnęła poziom 1,5 miliarda euro, czyli o 27,3% więcej niż w pierwszym półroczu 2022 roku. • Wynik netto: 2,1 miliarda euro, co oznacza wzrost o 3,8 miliarda euro w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. • Rekordowy free cash flow: 1,8 miliarda euro łącznie z 0,6 mld euro dywidendy Mobilize Financial Services (o 0,8 miliarda euro więcej w porównaniu z pierwszą połową 2022 roku dzięki doskonałym wynikom na działalności operacyjnej). • Bardzo dobra pozycja finansowa netto sektora samochodowego: 2,2 miliarda euro na dzień 30 czerwca 2023 roku (+1,6 miliarda euro w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2022 roku). • Poprawa o 50% w odniesieniu do tzw. martwego punktu (w porównaniu z pierwszym półroczem 2019). ● „Grupa Renault osiągnęła w pierwszym półroczu 2023 roku rekordowe wyniki zarówno pod względem zyskowności, jak i „free cash flow”. Jest to owoc naszych nieustannych wysiłków, które podejmujemy od trzech lat w celu redukcji kosztów, a także strategii ukierunkowanej na wartość w połączeniu z pierwszymi efektami bezprecedensowej ofensywy produktowej. Kondycja przedsiębiorstwa jeszcze nigdy nie była tak stabilna i zdrowa. Jednocześnie z imponującą prędkością realizujemy strategiczne projekty, które dogłębnie zmieniają naszą Grupę. Przygotowaliśmy fundamenty pod realizację projektu Horse i podpisaliśmy umowę o powołaniu spółki joint venture z Geely, która doprowadzi do powstania światowego lidera w produkcji niskoemisyjnych silników. Jeśli chodzi o projekt Ampere, to zgodnie z planem będziemy pracować nad jego wdrożeniem w drugiej połowie roku. Im dalej posuwamy się w tym procesie, tym więcej widzimy konkurencyjnych korzyści związanych z naszą jednostką, która będzie się zajmowała technologiami elektrycznymi i software’em. Renaulution daje zdecydowanie szybsze i bardziej spektakularne wyniki! Ofensywa produktowa i realizacja strategicznych projektów pozwoli na dalszą poprawę wyników Grupy. A podpisanie końcowego porozumienia dotyczącego Aliansu wyznacza oficjalny początek nowej ery współpracy. Porozumienie gwarantuje wykorzystanie ważnych szans rozwoju wszystkich trzech partnerów Aliansu dzięki projektom operacyjnym, a także określa mocne zaangażowanie Nissana w projekt Ampere. Ponadto zapewni Grupie Renault większą elastyczność w alokowaniu kapitału poprzez umożliwienie zbycia akcji Nissana” – powiedział Luca De Meo, dyrektor generalny Grupy Renault.

* Sprawozdania finansowe za 2022 rok uwzględniają korektę z tytułu wprowadzenia standardu MSSF 17 „Umowy ubezpieczenia”.


Marża operacyjna

Free
cash flow

Pierwsze półrocze 2023 roku – prognozy finansowe z dn. 29 czerwca

>7%

~1,5 mld EUR

Pierwsze półrocze 2023 roku – dane faktyczne

7,6%

1,8 mld EUR

Początkowe prognozy finansowe na rok 2023

≥6%

≥2 mld EUR

Prognozy finansowe na rok 2023 z dn. 29 czerwca

od
7% do 8%

≥2,5 mld EUR
Pierwsze korzyści bezprecedensowej ofensywy produktowej:


Łączna sprzedaż Grupy w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosła 1 134 000 pojazdów, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z pierwszą połową 2022 roku. W Europie sprzedaż wzrosła o 24% przy średnim wzroście rynkowym 17%.

- Światowa sprzedaż marki Renault w pierwszym półroczu 2023 roku przekroczyła 772 000 sztuk. To wzrost o 12% w porównaniu z pierwszą połową 2022 roku. Sprzedaż w Europie wzrosła o 21% do ponad 500 000 samochodów. Zapewniło to marce Renault powrót na drugie miejsce na podium najlepiej sprzedających się marek. We Francji Renault uplasowało się na pierwszym miejscu.

- Sprzedaż marki Dacia na świecie zwiększyła się o 24% do ponad 345 000 samochodów. Sprzedaż Dacii w Europie osiągnęła 301 000 samochodów (+30%) dzięki sukcesowi gamy marki. Dacia Sandero pozostaje modelem najczęściej sprzedawanym klientom indywidualnym w Europie. Marka uplasowała się na drugim miejscu na podium w segmencie klientów indywidualnych w Europie1.

- Również marka Alpine poprawiła swoje wyniki – sprzedała blisko 1900 samochodów, czyli o 9% więcej w porównaniu z pierwszą połową 2022 roku.


Wyraźny efekt cenowy (8,8 punktu) i zdecydowanie wyższy efekt miksu produktów (3,5 punktu)

w pierwszym półroczu 2023 roku dzięki polityce cenowej ukierunkowanej na generowanie wartości, a także dzięki sukcesowi nowych produktów:

- Sprzedaż dla klientów indywidualnych na pięciu głównych rynkach europejskich stanowi 65% ogólnej sprzedaży Grupy2.

- Marka Renault odnotowała duży wzrost sprzedaży w segmencie C w Europie (+42% w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami 2022 roku) dzięki sukcesowi modeli Megane E-Tech electric, Arkana i Austral. Segment C oraz wyższe segmenty stanowiły 42% miksu sprzedaży marki Renault w Europie w pierwszym półroczu 2023 roku.

- Sprzedaż Renault Megane E-Tech electric osiągnęła w pierwszej połowie roku 23 000 sztuk, z czego 70% to najwyższe wersje w gamie, a ponad 80% – wersje z najmocniejszymi silnikami.

- Sprzedaż Renault Austral w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosła blisko 40 000 sztuk, z czego 65% stanowiły wersje hybrydowe, a 60% – najwyższe wersje w gamie. Wprowadzone niedawno na rynek Renault Espace pozwoli marce poszerzyć ofertę.


• Grupa Renault kontynuuje ofensywę w zakresie elektryfikacji:

- Marka Renault odnotowała wzrost sprzedaży zelektryfikowanych samochodów osobowych o 18% w porównaniu z pierwszym półroczem 2022 roku. Obecnie modele te stanowią 37% sprzedaży samochodów osobowych Renault w Europie. Samochody w 100% elektryczne to 11% sprzedanych przez markę samochodów osobowych.

- W styczniu 2023 roku Dacia wprowadziła na rynek swoją pierwszą wersję hybrydową modelu Jogger. Dacia Jogger Hybrid 140 stanowi już ponad 25% miksu zamówień, pomimo trudności

z dostępnością komponentów. Dacia Jogger jest kluczowym produktem pozwalającym przyciągnąć nowe profile klientów, a jej wersja hybrydowa wpisuje się w strategię postępującej elektryfikacji marki.

-W 100% elektryczna Dacia Spring z ponad 27 000 samochodów sprzedanych w Europie w pierwszej połowie roku nadal utrzymuje się na podium najlepiej sprzedających się samochodów elektrycznych w segmencie klientów indywidualnych we Francji.

- Wysoką dynamikę sprzedaży podtrzymają w drugim półroczu modele Espace E-Tech hybrid i Nowe Clio z kluczową ofertą napędu hybrydowego. Dynamika rozwoju gamy samochodów elektrycznych Renault jeszcze bardziej przyspieszy w 2024 roku wraz z wprowadzeniem modeli Scenic i Renault 5.


Imponujący portfel zamówień Grupy w Europie odpowiadał na koniec czerwca 3,4-miesa sprzedaży. Przez cały rok powinien utrzymać się na poziomie powyżej 2 miesięcy, nawet w przypadku rynku, który skurczył się o 30% w stosunku do 2019 r.


Znaczące postępy w realizacji etapu Revolution planu strategicznego Renault:


Projekt Horse:

- Projekt Horse – jednostka Grupy zajmująca się niskoemisyjnymi i hybrydowymi silnikami – nabrał kształtu 1 lipca 2023 roku.

- 11 lipca 2023 roku Grupa Renault i Geely podpisały umowę joint venture w celu stworzenia światowego lidera w branży niskoemisyjnych jednostek napędowych.

- Zgodnie z zapowiedzią z marca 2023 roku firma Aramco rozważa strategiczne zaangażowanie się w to nowe przedsięwzięcie.

• Projekt Ampere:

- Prace nad projektem pozwolą zarysować jego definitywny kształt w drugiej połowie roku, zgodnie

z planem.

- Najlepszym momentem na publiczną emisję akcji będzie najprawdopodobniej pierwsze półrocze 2024 roku.

- Dalszy postęp w redukcji kosztów produkcji o 40% między aktualnymi modelami a ich odpowiednikami z następnej generacji, które pojawią się już w 2027 roku.

Alpine: RedBird Capital Partners, Otro Capital i Maximum Effort Investments zainwestują 200 milionów euro i obejmą 24% udziałów spółki Alpine Racing Ltd w Wielkiej Brytanii. Operacja przyspieszy rozwój i realizację sportowych ambicji Alpine w Formule 1. Po transakcji szacowana wartość Alpine Racing Ltd (odpowiedzialnej za podwozie) wyniesie około 900 milionów dolarów.

Alians: Grupa Renault i Nissan podpisały 26 lipca 2023 roku wiążące porozumienie, które zmieni zasady działania Aliansu, wzmocni wieloletnią współpracę obu firm i pozwoli zmaksymalizować zyski wszystkich zaangażowanych stron.Boulogne-Billancourt, 27 lipca 2023 roku


Przychody Grupy Renault wyniosły 26,849 miliarda euro, czyli o 27,3% więcej w porównaniu z pierwszym półroczem 2022 roku. Przy stałym referencyjnym kursie wymiany3 wzrost wyniósł 30,6%.


Przychody sektora samochodowego wyniosły 24,850 miliarda euro (wzrost o 27,0% w porównaniu z pierwszym półroczem roku 2022). Przy stałym referencyjnym kursie wymiany wzrosły o 30,2% (straty kursowe związane głównie z dewaluacją peso argentyńskiego i tureckiej liry wyniosły -3,2 punktu).


Wielkość sprzedaży wzrosła o 15,0 punktów dzięki sukcesowi handlowemu samochodów w połączeniu z poprawą dostępności komponentów elektronicznych. Liczba samochodów zafakturowanych była wyższa niż zarejestrowanych ze względu na dużą liczbę samochodów znajdujących się w transporcie między zakładami produkcyjnymi a klientami końcowymi w związku z trudnościami logistycznymi utrzymującymi się w pierwszej połowie roku.


Dodatni efekt cenowy +8,8 punktu w znacznym stopniu przyczynia się do doskonałych wyników i odzwierciedla kontynuację polityki handlowej Grupy, która kładzie nacisk na wartość, a nie na wielkość sprzedaży. Wynika także ze wzrostu cen, który ma skompensować inflację kosztów i optymalizację rabatów handlowych.

W pierwszym półroczu 2023 roku efekt produktowy wyniósł +3,5 punktu dzięki sukcesowi Renault Megane E-Tech electric i Australa.


Pozytywny wpływ sprzedaży dla partnerów w wysokości 1,6 punktu jest w głównej mierze efektem rozpoczęcia w tym roku produkcji ASX dla Mitsubishi Motors, a także dynamiki rynku samochodów dostawczych, napędzającej sprzedaż w przypadku marek Nissan, Renault Trucks i Mercedes-Benz.


Marża operacyjna Grupy osiągnęła rekordową wysokość 7,6% przychodów, podczas gdy w pierwszym półroczu 2022 roku było to 4,6% (+3,0 punkty). Poprawiła się w ujęciu sekwencyjnym z 6,3% w drugiej połowie 2022 roku do 7,6% w pierwszym półroczu 2023. Marża operacyjna osiągnęła poziom 2,040 miliarda euro, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w pierwszym półroczu 2022 roku.


Wartość marży operacyjnej sektora samochodowego zwiększyła się ponad trzykrotnie do 1,541 miliarda euro. W pierwszym półroczu 2022 roku wynosiła 420 milionów euro. Oznacza to poprawę o 4,1 punktu do 6,2% przychodów sektora samochodowego w porównaniu z pierwszym półroczem 2022 roku.


Dodatni efekt miksu, ceny i wzbogacenia wyposażenia w wysokości 1,771 miliarda euro świadczy o sukcesie nowych modeli i polityki handlowej, która kładzie nacisk na wartość, a nie na wielkość sprzedaży. Efekt ten skompensował z nadwyżką wzrost kosztów wynoszący 1,181 miliarda euro. Jego przyczyną był głównie wzrost cen surowców i energii oraz logistyki i robocizny, który dał się odczuć z pewnym opóźnieniem.


Marża operacyjna uwzględnia, od początku listopada 2022 roku do wyłączenia jednostki Horse z konsolidacji, dodatni efekt niepieniężny, jaki ma zakończenie amortyzacji tych aktywów, przeznaczonych do sprzedaży.


W pierwszym półroczu 2023 roku wyniósł on 275 milionów euro. Po korekcie uwzględniającej tę kwotę marża operacyjna Grupy wyniosłaby 6,6% w pierwszym półroczu 2023 w porównaniu z 4,6% w pierwszej połowie 2022 roku.


Udział Mobilize Financial Services (finansowanie sprzedaży) w marży operacyjnej Grupy osiągnął 518 milionów euro – o 48 milionów euro mniej niż w pierwszym półroczu 2022 roku, ze względu na jednorazowy wpływ zmiany wyceny swapów w związku ze wzrostem stóp procentowych w Europie na początku 2022 roku. Poza tym jednorazowym czynnikiem Mobilize Financial Services wygenerowało marżę operacyjną o 9% wyższą w porównaniu z pierwszą połową 2022 roku. Spółka odnotowała wzrost nowych umów finansowania o 19% w stosunku do pierwszego półrocza 2022, głównie z powodu dużego wzrost liczby nowo zarejestrowanych samochodów oraz zwiększenia średniej wartości umowy o 11%.


Pozostałe przychody i koszty działalności operacyjnej wykazują wartość dodatnią 56 milionów euro (-49 milionów euro w pierwszym półroczu 2022). Są to głównie przychody ze zbycia aktywów (+227 milionów euro), pochodzące przede wszystkim ze sprzedaży filii handlowych Grupy i oddziałów RRG, które z nadwyżką skompensowały koszty restrukturyzacji i reorganizacji w ramach planu Renaulution.


Po uwzględnieniu pozostałych przychodów i kosztów wynik na działalności operacyjnej Grupy wyniósł 2,096 miliarda euro, podczas gdy w pierwszym półroczu 2022 roku osiągnął kwotę 923 milionów euro (+1,173 miliarda euro w stosunku do pierwszego półrocza 2022 roku).


Wynik finansowy zamknął się stratą 260 milionów euro w porównaniu z 236 milionami euro straty w pierwszym półroczu 2022 roku. Strata wynika główne z hiperinflacji w Argentynie, którą częściowo skompensował dodatni efekt podwyżki stopy procentowej na pozycję finansową netto, która ma obecnie wartość dodatnią.


Udział spółek stowarzyszonych w wyniku zamknął się zyskiem 566 milionów euro, wobec 214 milionów euro w pierwszym półroczu roku 2022. Pozycja ta uwzględnia 582 miliony euro z tytułu udziału Nissana.

Podatki bieżące i odroczone stanowią koszt w wysokości 278 milionów euro (254 miliony euro w pierwszym półroczu 2022). Wzrost jest związany z wyższym wynikiem przed opodatkowaniem.


Wynik netto wyniósł 2,124 miliarda euro (o 3,8 miliarda euro więcej niż w pierwszej połowie 2022 roku), a wynik netto przypadający jednostce dominującej, czyli Grupie Renault: 2,093 miliarda euro (tj. 7,70 euro na akcję). Dla przypomnienia: w pierwszym półroczu 2022 roku strata netto na działalności zakończonej wyniosła 2,323 miliarda euro po korekcie pozycji niepieniężnych odpowiadających wartości skonsolidowanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz goodwill Grupy w Rosji w związku ze zbyciem działalności przemysłowej w tym kraju.


Zdolność sektora samochodowego do samofinansowania osiągnęła w pierwszym półroczu 2023 rekordowy poziom 3,292 miliarda euro (o 650 milionów euro więcej w porównaniu z pierwszą połową 2022 roku).

Wymieniona kwota obejmuje 600 milionów euro dywidendy z Mobilize Financial Services, która w pierwszej połowie 2022 roku wyniosła 800 milionów euro.

Bez uwzględnienia zbycia aktywów wskaźnik CAPEX i R&D netto Grupy w pierwszym półroczu 2023 wynosi 1,859 miliarda euro, tj. 6,9%. W pierwszym półroczu 2022 było to 8,0%. Po uwzględnieniu zbycia aktywów jego wartość wynosi 6,2%.


Free cash flow operacyjny4,775 miliarda euro, po uwzględnieniu wpływu wzrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy o 138 milionów euro. Skorygowana wartość dywidendy z tytułu udziałów Mobilize Financial Services wyniosła 1,175 miliarda euro, a w pierwszej połowie 2022 roku – 156 milionów euro.


Łączny zapas samochodów nowych na dzień 30 czerwca 2023 roku (łącznie z zapasami w sieci niezależnych dystrybutorów) wyniósł 569 000 pojazdów. Powodem są utrzymujące się trudności logistyczne, które rzutują na możliwość wydania samochodów klientom końcowym. Łączny zapas jest nieco niższy niż w pierwszym kwartale roku 2023 (wówczas było to 580 000 samochodów). Sytuacja będzie się poprawiać w drugie połowie roku wraz z widoczną już poprawą działania łańcuchów logistycznych.

Poziom zapasów należy oceniać w zestawieniu z wysokim poziomem portfela zamówień, który na koniec czerwca 2023 roku odpowiadał 3,4 miesiąca sprzedaży. To zdecydowanie więcej od optymalnego poziomu, który wynosi 2 miesiące.


Na dzień 30 grudnia 2023 roku pozycja finansowa netto sektora samochodowego była dodatnia i wyniosła 2,185 miliarda euro w porównaniu z 549 milionami euro na dzień 31 grudnia 2022 roku, co oznacza wzrost o 1,6 miliarda euro.


W pierwszej połowie 2023 roku Grupa Renault spłaciła przedterminowo 1 miliard euro pożyczki, udzielonej przez konsorcjum bankowe i gwarantowanej przez francuski Skarb Państwa. Tym samym spłaciła całość przyznanej pożyczki.


Rezerwa płynności na koniec czerwca 2023 roku utrzymuje się na wysokim poziomie 16,8 miliarda euro.


Prognozy finansowe na rok 2023


Grupa Renault podtrzymuje prognozy finansowe na 2023 rok, określone 29 czerwca 2023 roku:

marża operacyjna Grupy między 7% a 8%

free cash flow wyższy lub równy 2,5 miliarda euro


Skonsolidowane wyniki Grupy Renault


W milionach euro Pierwsze półrocze 2022 (1) Pierwsze półrocze 2023 Zmiana
Przychody Grupy 21 089 26 849 27,30%
Marża operacyjna 972 2 040 1 068
w % przychodów 4,60% 7,60% +3,0 p.
Pozostałe przychody i koszty działalności operacyjnej -49 56 105
Wynik na działalności operacyjnej 923 2 096 1 173
Wynik finansowy -236 -260 -24
Udział w wyniku netto spółek objętych konsolidacją 214 566 352
w tym Nissan 325 582 257
Podatki bieżące i odroczone -254 -278 -24
Wynik netto -1 676 2 124 3 800
w tym działalność kontynuowana 647 2 124 1 477
w tym działalność zakończona -2 323 0 2 323
Wynik netto przypadający jednostce dominującej (Grupie Renault) -1 367 2 093 3 460
Free cash flow 956 1 775 819
Pozycja finansowa netto sektora samochodowego 549 2 185 1 636
na dzień 31/12/2022 na dzień 30/06/2023


1 Sprawozdania finansowe za 2022rok uwzględniają korektę z tytułu wprowadzenia standardu MSSF 17 „Umowy ubezpieczenia”.


Informacje dodatkowe


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy na dzień 30 czerwca 2023 roku zostało przyjęte przez Radę Administrującą w dniu 26 lipca 2023 roku. Biegli rewidenci Grupy ukończyli badanie sprawozdań finansowych i obecnie przygotowują raport z badania półrocznych sprawozdań Grupy Renault.

Sprawozdanie z działalności Grupy wraz z pełną analizą wyników finansowych za pierwsze półrocze 2023 jest dostępne na stronie www.renaultgroup.com w rubryce „Finance”.1 Sprzedaż samochodów osobowych klientom indywidualnym w Europie (źródło: Dataforce, lista krajów europejskich z danymi dla poszczególnych kanałów sprzedaży) = Niemcy, Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Hiszpania, Finlandia, Francja, Węgry, Włochy, Luksemburg, Norwegia, Holandia, Polska, Portugalia, Czechy, Rumunia, Wielka Brytania, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria.


2 Samochody osobowe we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii.


3 W celu analizy zmian skonsolidowanych obrotów z uwzględnieniem stałego referencyjnego kursu wymiany Grupa Renault dokonuje odpowiednich korekt danych za dany okres obrachunkowy poprzez zastosowanie średniego rocznego kursu walut z poprzedniego okresu obrachunkowego.


4 Free cash flow operacyjny: wolne przepływy pieniężne po uwzględnieniu odsetek i podatków (bez dywidendy od spółek stowarzyszonych notowanych na giełdzie) pomniejszone o wartość inwestycji w środki trwałe, a także w wartości niematerialne i prawne bez przychodów ze zbycia składników majątku trwałego, powiększone lub pomniejszone o zapotrzebowanie na środki obrotowe.Pliki do pobrania

Pozostań w kontakcie

Śledź nas w mediach społecznościowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies