Stories

Udostępnij

STORY - Efektywność energetyczna: zużycie energii w zakładach produkcyjnych Grupy Renault pod pełną kontrolą dzięki portalowi Ecogy

Net Zero Carbon (Zero emisji CO2 netto): oto cel wyznaczony przez Grupę Renault, który ma być osiągnięty przez klaster ElectriCity i zakład w Cléon do 2025 r., a przez wszystkie europejskie zakłady produkcyjne Grupy – do 2030 r. Działania służące osiągnięciu tego celu skupiały się na dwóch obszarach: wykorzystanie energetyki niskoemisyjnej i zwiększanie efektywności energetycznej. W tym drugim przypadku kluczowym warunkiem była możliwość monitorowania i kontrolowania zużycia energii w zakładach produkcyjnych w czasie rzeczywistym. To poważne wyzwanie dla pracowników Grupy Renault w terenie. Dziś stało się to możliwe dzięki wdrożeniu skutecznego portalu operacyjnego o nazwie Ecogy, opracowanego własnymi siłami w rekordowo krótkim czasie. Zatem czym jest Ecogy? W jaki sposób jest on wykorzystywany? Jakie konkretne działania powala on podejmować i jak duże są oszczędności energii uzyskiwane tym sposobem? Posłuchajmy naszych przewodników – Sébastiena i Xaviera – którzy wszystko wyjaśnią.
Jazda samochodem pozbawionym zespołu zegarów. Tak w uproszczeniu wyglądałoby kontrolowanie zużycia energii przez Grupę Renault w jej zakładach produkcyjnych bez portalu Ecogy. To narzędzie do pomiarów w czasie rzeczywistym oraz przetwarzania i analizy danych jest niezbędne do poprawy efektywności energetycznej każdego z zakładu i ogólnie całej Grupy w jej dążeniu do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto. Nasi dwaj eksperci wyjaśnią nam, dlaczego portal Ecogy ma aż tak duże znaczenie.

„W ciągu ostatnich kilku lat zainstalowaliśmy wiele liczników zużycia sprężonego powietrza, gazu i energii elektrycznej. Dzięki temu uzyskaliśmy znacznie dokładniejszy obraz ich zużycia, co umożliwia nam dokładniejszą identyfikację potencjalnych obszarów oszczędności energii. Ale to za mało: musimy również być w stanie wykorzystać wszystkie te dane. Aby ułatwić sobie to zadanie, stworzyliśmy własnymi siłami w niecałe sześć miesięcy narzędzie cyfrowe umożliwiające nam bardzo szybką analizę wyników. Nazwaliśmy je Ecogy”. Sébastien kontroler ds. dekarbonizacji, zakład w Cléon


Ogromne wyzwanie stojące przed Grupą

Sébastien: „Zakłady przemysłowe są z natury energochłonne”. W 2021 roku zużycie energii w europejskich zakładach Grupy Renault wyniosło 4 TWh, z czego 2,1 TWh – we Francji. Odpowiada to rocznemu zużyciu energii elektrycznej w mieście liczącym około 2,2 miliona mieszkańców, na przykład takim jak Paryż (nie licząc przedmieść).

„Liczby te dają wyobrażenie o kolosalnej wadze wyzwań związanych z poprawą efektywności energetycznej zakładów Grupy Renault" – dodaje Xavier, ekspert ds. innowacyjności i cyfryzacji zakładów produkcyjnych.

Znajomość całkowitego zużycia energii zakładu, to jedno, natomiast szczegółowa wiedza o tym, co i w jaki sposób zużywa energię, to zupełnie oddzielna kwestia. W tym zakresie wszystko trzeba było budować w terenie od zera.

Warunek wstępny: poznanie każdego punktu poboru energii w zakładzie

Pierwszym etapem na drodze do stworzenia portalu Ecogy w ramach strategii zwiększania efektywności energetycznej Grupy Renault było zainstalowanie 10 000 czujników na poszczególnych wydziałach (w tym 1 500 w 2022 r.) i połączenie z chmurą 8500 procesów technologicznych, głównie w zakładach produkcyjnych, ale także usługowych (Technocentrum).

„W zakładzie w Cléon zainstalowano 2500 liczników energii elektrycznej oraz 15 liczników gazu i sprężonego powietrza" – wspomina Sébastien. – „Tak wyglądał początek przygody z zarządzaniem zużyciem energii!”.

"Ten gigantyczny program wdrożeniowy umożliwił nam zdobycie dokładnej wiedzy na temat zużycia energii zarówno na dużą, jak i małą skalę na szczeblu całego zakładu, a także na poziomie poszczególnych wydziałów produkcyjnych. Nigdy wcześniej nie dysponowaliśmy tak dużą ilością informacji” – wspomina Sébastien.

"W zakładzie Cléon, który produkuje silniki, badania wykazały, że ze względu na zapotrzebowanie na ciepło, zdecydowanie największym konsumentem energii jest działalność odlewnicza”.

W tym zakresie pierwsze miejsce w zakładzie montażu nadwozi zajmuje wydział lakierni, na który przypada 39% całkowitego zużycia ciepła. Drugie miejsce (16%) zajmują maszyny i urządzenia zakładu (w tym linia montażowa). Na trzecim miejscu plasuje się ogrzewanie budynków (10%).


Wyzwanie: ciągłe monitorowanie wszystkich punktów poboru energii w czasie rzeczywistym

„Zainstalowane w zakładzie czujniki wysyłają zbierane dane do chmury 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu” – mówi Sébastien. „Ilość zbieranych danych jest gigantyczna. Aby móc je grupować, przetwarzać, analizować i zarządzać nimi, musieliśmy bezwzględnie i szybko zapewnić ciągłość działania narzędzia informatycznego po wyłączeniu z użytku poprzedniego rozwiązania z dniem 1 sierpnia. Portal Ecogy stworzyliśmy własnymi siłami, tak aby idealnie odpowiadał naszym potrzebom" – wspomina Sébastien.

Dzięki mobilizacji i wiedzy swoich specjalistów Grupa Renault stworzyła portal Ecogy we własnym zakresie w ciągu niecałych sześciu miesięcy – jeden portal do monitorowania całego zużycia wszystkich mediów w zakładzie: energii elektrycznej, powietrza, wody, gazu itp. Uruchomienie Ecogy w dniu 1 sierpnia 2022 r. jest wielkim wspólnym osiągnięciem!

Skuteczne i proste w obsłudze narzędzie Ecogy spełniło w całości oczekiwania. Aktualnie korzysta z niego ponad 350 użytkowników monitorujących i analizujących dane zbierane za jego pomocą. Trzydziestu trzech kontrolerów ds. zużycia energii w zakładzie (takich jak Sébastien) spotyka się raz w tygodniu, aby dzielić się nie tylko napotkanymi problemami, ale także najlepszymi praktykami. Jest to dla nich okazja do podzielenia się danymi zebranymi za pomocą spersonalizowanych pulpitów sterowniczych (utworzono ich ponad 2000) oraz ich sugestiami.

„Interfejs Ecogy to znacznie więcej niż tylko źródło gołych liczb! Umożliwia on generowanie spersonalizowanych pulpitów sterowniczych i jest w pełni konfigurowalny: alerty o nadmiernym zużyciu, powiązania z innymi czynnikami, takimi jak warunki pogodowe, porównanie zużycia mediów między porównywalnymi instalacjami itp." – mówi Sébastien.

„Dzięki Ecogy monitorujemy i wykrywamy wszelkie odchylenia lub anomalie w każdym zakładzie. W takich przypadkach wszczynane jest dochodzenie w celu ustalenia przyczyny i jak najszybszego wdrożenia odpowiednich działań naprawczych” – mówi z dumą Sébastien.


Ponieważ oszczędzanie energii i zmniejszanie śladu węglowego jest przedmiotem wspólnej troski, platforma gromadzi także dane od dostawców energii. „Taka wymiana informacji pozwala każdej z zainteresowanych stron mieć pełne rozeznanie, na przykład co do ciśnienia w sieci gazowej” – mówi Sébastien.


Wyniki – wdrożone konkretne działania na rzecz oszczędności energii

„Portal Ecogy pozwolił uwidocznić liczne możliwości optymalizacji efektywności energetycznej zakładów produkcyjnych. Pozwoliło nam to również szybko zmierzyć efekty wprowadzonych ulepszeń" – mówi z dumą Xavier.

W zakładzie w Batilly, w którym produkowany jest samochód dostawczy Master, czujniki sterują teraz pracą kurtyny cieplnej zainstalowanej w celu odcinania powietrza w prowadzących na zewnątrz drzwiach typu Nergeco. Udało się w ten sposób wyeliminować 80% strat ciepła, co oznacza oszczędność energii odpowiadającą wydatkowi 80 000 euro rocznie.

W Sandouville (Trafic) zainstalowano regulatory prędkości w silnikach elektrycznych aktywujących urządzenia spawalnicze. W efekcie dostosowania urządzeń do tempa linii produkcyjnej udało się obniżyć zużycie energii o 7%.

W Cléon (silniki i skrzynie biegów) zamontowane czujniki pozwoliły wykryć w jednej z maszyn ustawienia klimatyzacji znacząco różniące się od innych. Wprowadzona korekta pozwoliła wyeliminować związane z tym nadmierne zużycie energii w maszynie.

Perspektywy i możliwości na przyszłość: technologie cyfrowe umożliwiające zwiększanie efektywności energetycznej

„Na chwilę obecną dysponujemy roczną historią danych dotyczących zużycia energii 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu z 7 w 25 zakładach Grupy. Ta kopalnia informacji jest niezwykle cenna w zarządzaniu efektywnością energetyczną przy pomocy najnowszych narzędzi cyfrowych" – mówi Xavier. Celem jest ustalenie wzorcowych schematów i uzyskanie prognoz.

Grupa Renault opracowuje predykcyjne schematy zużycia energii w zakładach dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. „Prace są wciąż na etapie przygotowawczym, ale ostatecznym celem jest udostępnienie zakładom predykcyjnych schematów ich dziennego zużycia energii w zależności, na przykład gdy chodzi o linię montażową, od liczby wyprodukowanych pojazdów” – dodaje Xavier.

Grupa Renault z wykorzystaniem możliwości narzędzia monitorującego Ecogy i rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji zamierza obniżyć w latach 2021–2025 zużycie energii we wszystkich swoich zakładach produkcyjnych o 25%.

Poprawa efektywności energetycznej i działania mające na celu zwiększenie zwartości zakładów doprowadziły już obecnie do zmniejszenia o 25% emisji zanieczyszczeń.

Sébastien, Xavier i wszyscy pracownicy zaangażowani w realizację strategii zwiększania efektywności energetycznej Grupy Renault mogą być dumni z wykonanej pracy. Dzięki ich wszystkim działaniom Grupa Renault jest obecnie jednym trzech z wiodących producentów samochodów na świecie pod względem efektywności energetycznej zakładów produkcyjnych.


Zużywać mniej i lepiej

Dzięki wynegocjowaniu umów na dostawy energii odnawialnej Grupa Renault czyni kolejne postępy na drodze do dekarbonizacji swojej działalności i zyskuje pełniejszą kontrolę swoich kosztów. W listopadzie 2022 r. podpisana została umowa o współpracy partnerskiej z firmą Voltalia na dostawę energii z farm fotowoltaicznych w celu pokrycia do 2027 roku 50% zapotrzebowania zakładów produkcyjnych Grupy na terenie Francji

Galeria

Pliki do pobrania

Pozostań w kontakcie

Śledź nas w mediach społecznościowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies