Komunikat Prasowy

Udostępnij

AMPERE – NOWY GRACZ NA RYNKU EUROPEJSKIM. Wysoki kapitał technologiczny i koncentracja działalności na popularyzacji pojazdów elektrycznych

● Spółka Ampere – kluczowy podmiot w programie transformacji Grupy Renault • Pure player w zakresie produkcji samochodów elektrycznych i oprogramowania, który opracowuje, produkuje i wprowadza do sprzedaży pod marką Renault elektryczne samochody osobowe przeznaczone na rynek europejski. • Wydzielenie spółki zostało zakończone 1 listopada 2023 r. Ampere stała się tym samym autonomiczną firmą i pierwszym europejskim pure playerem w zakresie produkcji samochodów elektrycznych i niezbędnego oprogramowania. • Firma Ampere jest gotowa stawić czoła głównym wyzwaniom transformacji przemysłu motoryzacyjnego: zerowej emisji dwutlenku węgla i rozwojowi oprogramowania. • Ampere zatrudnia 11 000 pracowników, z których 35% stanowią inżynierowie. • To solidna baza, dla której większość inwestycji została już zrealizowana: platformy do samochodów elektrycznych, ekosystem przemysłowy (łańcuchy wartości dla samochodów elektrycznych i oprogramowania oraz ślad przemysłowy) oraz atrakcyjna gama modeli. ● Ścieżka wzrostu oparta na przewadze kosztowej, kompletnej gamie produktów i budowaniu doświadczenia klienta odpowiadającego jego oczekiwaniom • Wyznaczony cel doprowadzenia do zrównania cen sprzedaży pojazdów spalinowych i elektrycznych przed konkurencją dzięki przejrzystemu planowi redukcji kosztów o 40% do 2027/2028 r. między pierwszą i drugą generacją samochodów elektrycznych z segmentu C. • Stworzenie do 2031 roku gamy siedmiu modeli w najpopularniejszych segmentach na rynku europejskim: Megane E-Tech, Scenic E-Tech, Renault 5, Renault 4, Legend i dwa dodatkowe modele. • Działalność uzupełniająca (w zakresie pojazdów i oprogramowania) we współpracy z innymi markami i firmami partnerskimi, takimi jak Alpine, Nissan i Mitsubishi Motors. • Przewaga konkurencyjna, wykraczająca poza sam produkt i składająca się na doświadczenie klienta odpowiadające jego oczekiwaniom: renoma marki Renault, sieć dystrybucji, sieć obsługi posprzedażnej, ekosystem ładowania pojazdów elektrycznych i formuły finansowania.

Konferencja odbyła się 15 listopada br.

Dostępna na stronie www.renaultgroup.com


● Wysoki kapitał technologiczny zbudowany na innowacyjności i współpracy partnerskiej

• Kadra złożona w 35% z inżynierów, w tym 1800 specjalistów w zakresie oprogramowania i systemów, opracowująca innowacyjne rozwiązania technologiczne.

• Zaawansowane technologicznie rozwiązania, takie jak OpenR Link, już funkcjonujące w modelach Megane E-Tech i Scenic E-Tech.

• Unikalne przekrojowe podejście dzięki współpracy partnerskiej z Google i Qualcomm Technologies pozwalające przyspieszać wprowadzanie poszczególnych rozwiązań na rynek, obniżać koszty i ryzyka związane z ich wdrażaniem oraz oferować klientom najlepsze dostępne na rynku rozwiązania.

• Wprowadzenie pierwszego Software-Defined-Vehicle (SDV) przewidziane w 2026 roku.

● Pełna funkcjonalność już od pierwszego dnia dzięki solidnym atutom i wsparciu Grupy Renault

• ElectriCity – ekosystem przemysłowy, skupiony w jednym miejscu, cechujący się wysoką produktywnością i niską emisją dwutlenku węgla.

• Unikalne ekosystemowe podejście obejmujące cały łańcuch wartości pojazdów elektrycznych, przy jednoczesnym ograniczeniu inwestycji i zachowaniu możliwości racjonalnego dostosowywania wyborów technologicznych dzięki współpracy partnerskiej z najlepszymi podmiotami w zakresie rozwijania produkcji akumulatorów trakcyjnych i silników elektrycznych.

• Przejrzyste i wzajemnie korzystne relacje między Grupą Renault i Ampere.

● ESG z natury

• Sklasyfikowana na pierwszym miejscu w rankingu Sustainalytics w sektorze motoryzacyjnym1 i wśród 6% najlepszych firm ze wszystkich sektorów łącznie w skali całego świata, z wynikiem 12,8

• Ampere – firma o zerowej emisji netto w perspektywie do 2035 r. i ElectriCity w perspektywie do 2025 r.

• Najwyższe standardy w zakresie przestrzegania praw człowieka, etyki i przejrzystości w łonie firmy i w łańcuchu dostaw.

• Niezależny zarząd złożony z 11 członków zarządu, ekspertów w dziedzinie technologii i sektora motoryzacyjnego, z których 1/3 będzie niezależna.

● Wiarygodny model finansowy, ograniczone ryzyko, wysoko postawiona poprzeczka rentowności

• Strategia wzrostu z wyznaczonym celem produkcji około 1 miliona samochodów rocznie do 2031 r.

• Planowane osiągnięcie obrotów na poziomie ponad 10 mld euro w 2025 r. przy produkcji 4 modeli i ponad 25 mld euro w 2031 r. przy produkcji 7 modeli, co oznacza CAGR2 w latach 2023–2031 wynoszącą ponad 30%.

• Cel: osiągnięcie progu rentowności pod względem marży operacyjnej i wolnych przepływów pieniężnych do 2025 r., ponad 10% marży operacyjnej od 2030 r. i stopy konwersji gotówki na poziomie ponad 80%3 do 2031 r.

• Wejście na giełdę planowane na pierwszą połowę 2024 r. pod warunkiem korzystnej sytuacji na rynku. Nissan i Mitsubishi Motors, pierwsi inwestorzy strategiczni, zobowiązali się do zainwestowania w firmę Ampere łącznie do 800 milionów euro. O inwestycji w Ampere myśli również spółka Qualcomm Technologies. Grupa Renault zachowa większościowe udziały w Ampere.Ampere stanowi ambitną, całościową i strukturalną odpowiedź europejskiego przemysłu na wyzwania płynące zarówno ze Wschodu, jak i z Zachodu.

Firma Ampere – w pełni zgodna z duchem Renault, powstała by samochody elektryczne połączone z Internetem stały się dostępne dla każdego – w odpowiedzi na potrzeby związane z transformacją energetyczną i z wykorzystaniem możliwości wzrostu rynku.

Pierwszym celem Ampere jest dążenie do doskonałości w zakresie technologii i doświadczenia klienta. Zapewnią to dwie platformy przeznaczone do pojazdów elektrycznych, rozbudowana gama siedmiu modeli, scentralizowana architektura elektroniczna nowej generacji, wysokiej klasy pakiet oprogramowania oparty na systemie Android oraz najbardziej zwarty i wydajny ekosystem dostawców i producentów pojazdów elektrycznych, a wszystko to stworzone w Europie.

Wyjątkowość Ampere polega na otwartym i interdyscyplinarnym modelu oraz współpracy z najlepszymi firmami partnerskimi, co gwarantuje niskie ryzyko niezrealizowania projektów, elastyczność i inteligentną alokację kapitału oraz umożliwia swobodne poruszanie się w konkurencyjnym i stale zmieniającym się środowisku.

Ampere łączy w sobie to, co najlepsze z dwóch światów: doświadczenie i siłę przebicia wiodącego producenta samochodów oraz elastyczność i innowacyjność nowo utworzonego podmiotu. Firma Ampere została zbudowana w zgodzie z wymogami zarządzania ESG, aby osiągnąć najwyższe standardy w zakresie dekarbonizacji, gospodarki o obiegu zamkniętym i sprawiedliwej transformacji.

Jestem przekonany, że Ampere posiada wszystkie klucze do sukcesu dzięki bogatej wiedzy i entuzjazmowi bardzo zróżnicowanego zespołu, który okazał się niezwykle skuteczny w ciągu tych dwóch lat przygotowań – powiedział Luca de Meo, dyrektor generalny Grupy Renault.


Firma Ampere, dzięki pojazdom o wysokich osiągach, konkurencyjnym cenom, silnej marce i usługom wysokiej jakości, jest dobrze przygotowana do wykorzystania potencjału wzrostowego europejskiego rynku samochodów elektrycznych.

Ampere stawia sobie za cel średni roczny wzrost przychodów w latach 2023–2031 na poziomie 30%. Ampere zamierza zwiększyć do 2031 roku obroty z 10 miliardów euro w 2025 roku z gamą 4 modeli do ponad 25 miliardów euro z gamą 7 konkurencyjnych cenowo modeli.

Dzięki przejrzystemu planowi redukcji kosztów o 40% w ciągu jednej generacji swoich modeli Ampere będzie w stanie stopniowo obniżać ceny pojazdów przy równoczesnym wzroście marż. Dzięki wykorzystaniu doświadczenia Grupy Renault w zakresie pojazdów elektrycznych i tworzenia do nich oprogramowania firma Ampere prezentuje profil finansowy o ograniczonym ryzyku i wysokiej rentowności, z zamiarem osiągnięcia progu rentowności w 2025 r. (zarówno pod względem marży operacyjnej, jak i wolnych przepływów pieniężnych) i marży operacyjnej na poziomie powyżej 10% od 2030 r. Oprócz dysponowania własną gamą modeli Ampere będzie również pełnić rolę platformy technologicznej, produkcyjnej i handlowej dla innych marek, co stwarza dla niej kolejne możliwości rozwoju.

Pomyślnie zakończone dwa tygodnie uruchomienie spółki jest dla nas pierwszym, ważnym krokiem przygotowującym nas do przejścia do kolejnego, strategicznego etapu: wejścia na giełdę, które będzie okazją do przyspieszenia rozwoju Ampere bez korzystania z zasobów Grupy Renault. Pozwoli także przyspieszyć plan działania Grupy Renault w celu zapewnienia zysku jej akcjonariuszom – powiedział Thierry Piéton, dyrektor finansowy Grupy Renault.


Spółka Ampere – kluczowy podmiot w programie transformacji Grupy Renault


Grupa Renault zrealizowała wcześniej niż planowano pierwsze etapy planu Renaulution i zakończyła tym sposobem najszybciej przeprowadzony plan naprawczy w najnowszej historii przemysłu motoryzacyjnego.


Ogłoszona w listopadzie 2022 r. obecna faza planu Renaulution (Revolution) ma na celu przekształcenie Grupy Renault w firmę motoryzacyjną nowej generacji zbudowaną wokół pięciu sfer działalności związanych z nowymi łańcuchami wartości wynikającymi z transformacji branży motoryzacyjnej i mobilności: pojazdy elektryczne (EV) i oprogramowanie, usługi nowej mobilności, gospodarka o obiegu zamkniętym oraz, obok samochodów spalinowych i hybrydowych, modele klasy premium.


Ampere jest kluczowym podmiotem w programie transformacji Grupy Renault, autonomiczną firmą, która opracowuje, produkuje i wprowadza do sprzedaży pod marką Renault elektryczne samochody osobowe przeznaczone na rynek europejski. Stawia sobie za cel rozwój marki Renault i zapewnienie jej pozycji lidera w nowej epoce zerowej emisji i rozwoju oprogramowania.


Ambicją Ampere jest osiągnięcie dwucyfrowych udziałów w rynku i dwucyfrowej marży operacyjnej poprzez objęcie ofertą głównych segmentów modeli sprzedawanych w Europie do 2031 roku.


Operacja wydzielania firmy Ampere została pomyślnie zakończona 1 listopada 2023 r. Już w pierwszym dniu działalności firma Ampere zatrudniała 11 000 pracowników, z których 35% stanowili inżynierowie specjalizujący się w zakresie produkcji samochodów elektrycznych i oprogramowania. Ampere dysponuje solidną bazą, dla której większość inwestycji została już zrealizowana, w tym dwie platformy do samochodów elektrycznych oraz najbardziej zaawansowany pod względem wydajności i dekarbonizacji ekosystem przemysłowy we Francji: ElectriCity i Cléon.


Jej struktura jest nieskomplikowana, efektywna i umożliwia sprawną współpracę. Ampere jest firmą ukierunkowaną na przetwarzanie danych i rozwój zaawansowanych technologii dzięki najnowocześniejszym, w pełni połączone ze światem, przejrzystym i wielofunkcyjnym platformom informatycznym. Za rozwój działalności odpowiadać będzie silny zespół zarządzający dysponujący bogatym doświadczeniem zdobytym w wiodących światowych firmach technologicznych i motoryzacyjnych.


Ścieżka wzrostu oparta na przewadze kosztowej, kompletnej gamie produktów i budowaniu doświadczenia klienta odpowiadającego jego oczekiwaniom.


Popularyzacja samochodów elektrycznych w Europie poprzez dotarcie do jak najszerszej grupy klientów


Ampere wykorzystuje ugruntowaną pozycję Grupy Renault w segmencie samochodów kompaktowych (segment B) i samochodów średniej wielkości (segment C). Oczekuje się, że do 2030 roku segmenty te będą łącznie stanowić 75% europejskiego rynku samochodów elektrycznych ze wzrostem w latach 2023–2030 średnio o około 25% rocznie.


Aby wykorzystać tę szansę, Ampere zamierza upowszechnić samochody elektryczne w Europie poprzez zrównanie cen samochodów elektrycznych i spalinowych z segmentów B i C, zanim uczynią to konkurenci.

Ampere dysponuje już obecnie znaczną przewagą konkurencyjną dzięki dwóm platformom do samochodów elektrycznych, dostosowanym do wszystkich sposobów użytkowania:

• Platforma AmpR Small dla segmentu B (poprzednio: CMF-B EV)

• Platforma AmpR Medium dla segmentu C (poprzednio: CMF-EV)


Oprócz tych platform firma Ampere dysponuje przejrzystym planem obniżania kosztów, opartym na całościowym podejściu do ekosystemu samochodów elektrycznych. Do przełomu lat 2027/2028 koszty zmienne między pierwszą a drugą generacją samochodów elektrycznych z segmentu C zostaną stopniowo obniżone o 40% dzięki wykorzystaniu trzech głównych dźwigni:

• Elektrycznego zespołu napędowego (akumulatora i silnika elektrycznego):

- obniżenie o 50% kosztów akumulatorów w przeliczeniu na pojazd przy zachowaniu identycznego zasięgu

- obniżenie o 25% kosztów silników elektrycznych w przeliczeniu na pojazd

• Samochodu (platforma i upper body):

- obniżenie o 25% kosztów platformy w przeliczeniu na pojazd

- obniżenie o 15% kosztów upper body w przeliczeniu na pojazd

• Doskonałości operacyjnej, umożliwiającej obniżenie kosztów produkcji i logistyki o 50%.


Dzięki planowi ustawicznego cięcia kosztów poczyniono pierwszy duży krok w tym kierunku w modelu Scenic E-Tech, którego całkowity koszt posiadania (Total Cost of Ownership) został zrównany z kosztami posiadania pojazdów hybrydowych. Zrównanie cen sprzedaży z pojazdami spalinowymi zostanie osiągnięte na przełomie lat 2027/2028 r. dzięki modelom elektrycznym drugiej generacji (następcom Mégane-E-Tech i Scenic E-Tech), przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionych marż. Jeśli chodzi o segment B – Ampere zamierza wprowadzić na rynek w 2024 r. model Renault 5, (z ceną inauguracyjną około 25 000 euro), w 2025 r. model Renault 4, a następnie Legend, nowy samochód elektryczny w cenie poniżej 20 000 euro (jego prezentacja odbyła się podczas Capital Markets Day Ampere).Kompletna gama produktów


Do osiągnięcia tego celu Ampere dysponuje atrakcyjną i konkurencyjną gamą samochodów z segmentów A, B i C, na którą początkowo składać się będzie pięć modeli:


• Megane E-Tech, wprowadzony na rynek w połowie 2022 r. w cenie inauguracyjnej 38 000 euro, który zmienił pozycję marki na rynku samochodów elektrycznych i pomógł jej zdobyć nowych klientów (wskaźnik przechwytywania rynku względem konkurencji na poziomie ponad 50% w Europie). Megane E-Tech, przy wynoszących 2,2% udziałach w europejskim rynku samochodów elektrycznych, jest liderem wśród modeli elektrycznych z segmentu C we Francji. Jest wyposażony w najnowocześniejszy system informacyjno-rozrywkowy i połączone technologie: OpenR Link.


• Scenic E-Tech, który trafi na rynek na początku przyszłego roku z ceną inauguracyjną około 40 000 euro, jest przyszłością europejskich samochodów rodzinnych – zaprojektowany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju: do 95% materiałów nadających się do recyklingu, wzorcowy, wynoszący ponad 625 km zasięg w cyklu WLTP i całkowity koszt posiadania już obecnie porównywalny z modelami hybrydowymi.


• Renault 5, który zostanie zaprezentowany w pierwszym kwartale 2024 roku i jest przykładem odrodzenia kultowego modelu, który został już doceniony przez prasę i sieci społecznościowe. Renault 5 z zasięgiem ponad 400 km będzie oferowany po inauguracyjnej cenie około 25 000 euro, która będzie konkurencyjna względem modeli hybrydowych z segmentu B. Model będzie także wyposażony w awatara Reno, wirtualnego pilota ze sztuczną inteligencją, uczącego się każdego dnia od swoich użytkowników, aby móc lepiej przewidywać i reagować na ich potrzeby.


• Renault 4 zostanie wprowadzony na rynek w 2025 roku i będzie stanowić nową interpretację uniwersalnego samochodu epoki pojazdów elektrycznych. Będzie to samochód modułowy i przestronny, wyposażony we wszystko, co najlepsze w Renault 5, jak platforma AmpR Small czy system informacyjno-rozrywkowy.


• Zaprezentowany dzisiaj model Legend, który został zaprojektowany z myślą o jeździe w mieście bez pójścia na kompromisy, oferuje najniższe w swojej klasie zużycie energii na poziomie zaledwie 10 kWh/100 km, emisję CO₂ obniżoną w skali całego cyklu życia o 75% w porównaniu ze średnią dla pojazdów spalinowych sprzedawanych w Europie w 2023 r., zerową emisję CO₂ z układu wydechowego i mniejsze zużycie surowców dzięki kompaktowym rozmiarom. Model Legend, produkowany w Europie, będzie dostępny dla naszych klientów za mniej niż 100 euro miesięcznie, z ceną inauguracyjną poniżej 20 000 euro (bez uwzględnienie subwencji).


Gama ta zostanie uzupełniona o dwa kolejne pojazdy 2. generacji i do 2031 roku będzie liczyć łącznie 7 modeli. Ampere przewiduje osiągnięcie rocznej sprzedaży na poziomie około 300 000 egzemplarzy w 2025 r. i około 1 miliona egzemplarzy w 2031 r. z udziałami w rynku wynoszącymi około 10%.


Ampere, oprócz oferowania własnej gamy modeli, planuje również służyć jako platforma technologiczna, przemysłowa i handlowa dla marek innych niż Renault dzięki elastyczności swoich linii produkcyjnych, modularności dwóch platform i konkurencyjności swojej bazy kosztowej. Ampere będzie produkować co najmniej dwa modele dla Alpine, następną generację Micry dla Nissana i nowy model dla Mitsubishi Motors. Ampere będzie również wspierać elektryfikację Dacii i dostarczać rozwiązania softwarowe dla całej Grupy Renault.


Doświadczenie klienta wykraczające poza same produkty


Oprócz samych produktów, Ampere pracował także atrakcyjną i dającą poczucie pewności ścieżkę obsługi klienta, która ma kluczowe znaczenie w ułatwieniu dostępu do nowej technologii i pozwala przejść od klienta niszowego do szerszej grupy klientów. W osiągnięciu tego celu pomocnych będzie pięć kluczowych atutów marki, które można wykorzystać od pierwszego dnia jej istnienia:

• Rozpoznawalność marki Renault na poziomie 98%

• Wielokanałowa obsługa klienta: fizyczna, z wykorzystaniem 4700 punktów sieci dealerskiej Grupy Renault i 30 000 pracowników przeszkolonych w zakresie sprzedaży samochodów elektrycznych na terenie całej Europy, lub cyfrowa, odbywającą się w 100% online.

• Jedyna w swoim rodzaju sieć obsługi posprzedażnej Grupy Renault

• Kompletny i zrównoważony ekosystem ładowania pojazdów elektrycznych po konkurencyjnych cenach w miejscu zamieszkania lub na trasie.

• Formuły finansowania oferowane w ramach Mobilize Financial Services od prostego kilkudniowego wynajmu po kilkuletni kompletny leasing.


Bogaty kapitał technologiczny zbudowany na innowacyjności i współpracy partnerskiej


Technologiczna doskonałość Software-Defined Vehicle (SDV)


SDV umożliwia ciągłą aktualizację pojazdu dzięki przejściu na scentralizowaną, połączoną z chmurą architekturę elektroniczną o dużej mocy obliczeniowej i możliwości łączności ze światem. SDV umożliwia również obniżenie kosztu modułów elektronicznych, zwiększa wartość pojazdów po wycofaniu z eksploatacji i zwiększa lojalność klientów.


Od pierwszego dnia działalności Ampere może liczyć na 1800 najwyższej klasy inżynierów specjalistów w zakresie oprogramowania i systemów, którzy stanowią 50% całej kadry inżynierskiej. Inżynierowie, pozyskani w rezultacie przejęcia Intel Europe w 2017 r., dysponują bogatą wiedzą specjalistyczną, ułatwiającą działania rozwojowe we współpracy z wiodącymi podmiotami technologicznymi Qualcomm Technologies i Google. Zespół Ampere opracował we współpracy z Google system multimedialny, który już jest na wyposażeniu modeli Megane E-Tech i Scenic E-Tech: OpenR Link. Dzięki takiemu otwartemu podejściu firma Ampere otrzymała to, co najlepsze z obu światów: Ampere zachowuje prawa własności intelektualnej i dane pojazdu (przechowywane na terenie Europy), korzysta jednocześnie ze środowiska, które daje dostęp do stale rozbudowującego się świata aplikacji, będących znakiem rozpoznawczym Google built-in.


To interdyscyplinarne podejście pozwala Ampere oszczędzać czas i pieniądze oraz zmniejsza ryzyko niezrealizowania projektów. Oprócz wspólnego inwestowania i gwarancji uzyskania konkurencyjnych kosztów, pozwala również skrócić czas opracowywania nowych rozwiązań o 50%, a tym samym obniżyć odnośne koszty do poziomu porównywalnego z podmiotami chińskimi, nawet dwukrotnie niższymi w porównaniu z zachodnimi producentami.


Wprowadzenie na rynek pierwszego SDV jest przewidziane w 2026 roku. 


Pełna funkcjonalność już od pierwszego dnia dzięki solidnym atutom i wsparciu Grupy Renault


Unikalne ekosystemowe podejście obejmujące zasięgiem cały łańcuch wartości dotyczący samochodów elektrycznych


Ampere stosuje unikalne ekosystemowe podejście obejmujące cały łańcuch wartości pojazdów elektrycznych przy jednoczesnym ograniczeniu inwestycji i zachowaniu możliwości racjonalnego dostosowywania wyborów technologicznych dzięki współpracy partnerskiej z najlepszymi podmiotami w zakresie rozwijania produkcji akumulatorów trakcyjnych i silników elektrycznych. Ampere jest również pionierem w dziedzinie produkcji silników elektrycznych niezawierających metali ziem rzadkich.


ElectriCity, klaster przemysłowy ulokowany blisko swoich dostawców i klientów


Klaster przemysłowy Ampere obejmuje 4 zakłady dysponujące najnowszymi technologiami, w pełni funkcjonalne od pierwszego dnia działalności, o łącznej zdolności produkcyjnej 400 000 sztuk rocznie, z możliwością jej powiększenia do 620 000 sztuk rocznie do 2028 roku.


• ElectriCity:

- Douai i Maubeuge – dwa zakłady montażowe odpowiedzialne za produkcję modeli Ampere i modeli firm partnerskich,

- Ruitz – zakład odpowiedzialny za produkcję obudów akumulatorów trakcyjnych i komponentów elektrycznych,

• Cléon – obecnie w trakcie przekształcania w jeden z największych i najbardziej konkurencyjnych zakładów produkcji silników elektrycznych w Europie.


ElectriCity to unikalny i kompaktowy ekosystem, z 75% dostawców rozlokowanych w promieniu 300 km i 75% potencjalnych klientów rozlokowanych w promieniu 1000 km. Przekłada się to na 40%-ową redukcję kosztów logistycznych. Ampere może poszczycić się wzorcowym kompleksem produkcyjnym pod względem wydajności, umożliwiającym – poczynając od Renault 5 – montaż samochodu w ciągu 9 godzin. Do 2025 r. klaster ElectriCity stanie się równie konkurencyjny co zakłady w Europie Wschodniej.


ElectriCity osiągnie neutralność węglową (cel 1 i 2) do 2025 roku. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podążanie jasno określoną ścieżką dekarbonizacji, opartą na zwiększeniu stopnia wykorzystania potencjału produkcyjnego, optymalizacji wykorzystania obiektów, zarządzaniu zużyciem energii za pomocą narzędzi cyfrowych i wykorzystaniu źródeł energii o niskim śladzie węglowym.


Grupa Renault i Ampere – bardzo korzystna dla obu stron relacja


Ampere będzie korzystać ze wsparcia innych marek Grupy Renault, w szczególności z kompleksowych rozwiązań finansowych (w tym ubezpieczeń) Mobilize Financial Services, usług mobilności i energii (w tym usług ładowania) Mobilize Beyond Automotive oraz usług związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym The Future Is NEUTRAL.


Wykorzystanie ekosystemu Grupy Renault – rozpoznawalności marki Renault, sieci dystrybucji, zdolności produkcyjnych i efektu skali w procesie zakupowym – pozwoli firmie Ampere uniknąć poniesienia kosztów szacowanych na 15 miliardów euro.


Ta relacja między Grupą Renault a Ampere będzie wzajemna i zrównoważona ekonomicznie, a także oparta na przejrzystych i niezależnych zapisach umownych, gwarantujących pełne poszanowanie interesów obu firm.


1 Odnosi się do firm w podsektorze motoryzacyjnym ocenianych w ramach kompleksowego modelu.

2 CAGR: średnia roczna stopa wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate).

3 Free cash flow w % marży operacyjnej.INFORMACJA PRASOWA DO POBRANIA

Galeria

Pliki do pobrania

Pozostań w kontakcie

Śledź nas w mediach społecznościowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies